Webnoviny - Svet

Trnavský kraj má najmenej obyvateľov, dominujú v ňom ženy

WEBNOVINY.SK

TRNAVA 25. apríla (WEBNOVINY) – Trnavský kraj mal počas vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov 554 741 trvalo bývajúcich obyvateľov, čo je najmenej zo všetkých slovenských krajov.

Zistený prírastok obyvateľov o 0,7 percenta v období medzi sčítaniami (2001 – 2011) je po Prešovskom a Košickom kraji tretí najvyšší. Vyplýva to z vybraných definitívnych výsledkov sčítania v roku 2011, ktoré agentúre SITA poskytla Alena Vadovičová zo Štatistického úradu SR, pracovisko Trnava.

Z celkového počtu obyvateľov Trnavského kraja je viac ako polovica žien (51,2 %). V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0–14 ročných), rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 ročných) a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viacročných).

Z výsledkov sčítania vyplynulo zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Rastie počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, ale v rámci krajov je v Trnavskom najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na počet obyvateľov v kraji. Najpočetnejšími národnosťami sú slovenská a maďarská, k maďarskej národnosti sa najviac obyvateľov prihlásilo v Nitrianskom kraji (24,6 %) a potom v Trnavskom kraji (21,8 %).

Čo sa týka náboženského vyznania, dominantné postavenie má rímskokatolícka cirkev. Najviac ľudí sa k nej prihlásilo v Nitrianskom kraji (70,5 %), nasledujú Trnavský a Žilinský kraj (zhodne 70,1 %). Sčítanie potvrdilo pokračovanie informatizácie spoločnosti, napríklad prácu s internetom ovláda 54,3 % obyvateľov Trnavského kraja, slovenský priemer je 53,8 %.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM