Peter Klimant Správy

Veľké hodnotenie vysokoškolských fakúlt: Preštudujte si, ako dopadla práve tá vaša

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Fakulty sú rozdelene podľa odborov v 11. skupinách. Ako vyzerajú jednotlivé rebríčky a ako dopadla fakulta, ktorú ste si pre štúdium vybrali práve vy?

Ilustračný obrázok k článku Veľké hodnotenie vysokoškolských fakúlt: Preštudujte si, ako dopadla práve tá vaša
Zdroj: TASR

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014. Hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.

Prinášame vám prehľad všetkých jedenástich rebríčkov. Preštudujte si, ako to celé dopadlo:

Rebríčky kvality fakúlt podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry:

Skupina fakúlt technického zamerania

01. Fakulta chem.a potravinár. technológie STU

02. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

03. Strojnícka fakulta ŽU

04. Fakulta výrobných technológií TUKE

05. Hutnícka fakulta TUKE

06. Strojnícka fakulta TUKE

07. Elektrotechnic­ká fakulta ŽU

08. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

09. Stavebná fakulta STU

10. Fakulta BERG TUKE

11. Fakulta priemyselných technológií TUAD

12. Fakulta informatiky a inf. technológií STU

13. Fakulta riadenia a informatiky ŽU

14. Letecká fakulta TUKE

15. Strojnícka fakulta STU

16. Stavebná fakulta TUKE

17. Stavebná fakulta ŽU

18. Materiálo­votechnologic­ká fakulta STU

19. Fakulta architektúry STU

20. Fakulta environm. a výrob. techniky TUZVO

21. Drevárska fakulta TUZVO

22. Fakulta špeciálnej techniky TUAD

23. Technická fakulta SPU

24. Fakulta informatiky PEVŠ

Skupina fakúlt prírodovedného zamerania:

01. Fakulta mat., fyziky a informatiky UK

02. Prírodovedecká fakulta UPJŠ

03. Prírodovedecká fakulta UK

04. Fakulta prírodných vied UCM

05. Fakulta prírodných vied UKF

06. Fak. ekológie a environmentalistiky TUZVO

07. Fakulta prírodných vied UMB

Skupina fakúlt medicínskeho zamerania:

01. Jesseniova lekárska fakulta UK

02. Farmaceutická fakulta UK

03. Lekárska fakulta UPJŠ

04. Lekárska fakulta UK

05. Fakulta sociál. vied a zdravotníctva UKF

06. Fakulta zdravotníctva a sociál. práce TU

07. Fakulta zdravotníctva KU

08. Fakulta zdravotníckych odborov PU

09. Fakulta zdravotníctva TUAD

Skupina fakúlt agrárneho zamerania:

01. Lesnícka fakulta TUZVO

02. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie

03. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU

04. Fakulta agrobiológie a potravin. zdrojov SPU

05. Fakulta záhradníctva a krajin. inžinierstva SPU

Skupina fakúlt ekonomického zamerania:

01. Ekonomická fakulta TUKE

02. Národohos­podárska fakulta EU

03. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

04. Ekonomická fakulta UMB

05. Podnikovo­hospodárska fakulta EU

06. Fakulta podnikového manažmentu EU

07. Fak. prev. a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

08. Fakulta hospodárskej informatiky EU

09. Fakulta managementu UK

10. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

11. Obchodná fakulta EU

12. Fakulta manažmentu PU

13. VŠ medzinár. podnikania ISM Slovakia

14. Ekonomická fakulta UJS

Skupina fakúlt ostatných spoločenských vied:

01. Fakulta sociál. a ekonomických vied UK

02. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU

03. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

04. Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja SPU

05. Fakulta medzinárodných vzťahov EU

06. Fakulta polit. vied a medzinár. vzťahov UMB

07. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

08. Fakulta aplikovaných jazykov EU

09. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

10. Fakulta verejnej správy UPJŠ

11. Fak. verejnej politiky a verejnej správy VŠD

12. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD

13. Fakulta sociálnych štúdií VŠD

Skupina filozofických fakúlt:

01. Fakulta humanitných a prírod. vied PU

02. Filozofická fakulta KU

03. Filozofická fakulta UK

04. Filozofická fakulta UPJŠ

05. Filozofická fakulta TU

06 .Fakulta humanitných vied ŽU

07. Filozofická fakulta UMB

08. Filozofická fakulta PU

09. Filozofická fakulta UKF

10. Filozofická fakulta UCM

*FHPriV PU a FHV ŽU sú fakulty zamerané čiastočne aj na prírodné vedy, výsledky ktorých tvoria aj značnú časť ich vedeckého výkonu.

Skupina právnických fakúlt:

01. Právnická fakulta TU

02. Právnická fakulta UPJŠ

03. Právnická fakulta UK

04. Fakulta práva PEVŠ

05. Právnická fakulta UMB

06. Fakulta práva J. Jesenského VŠD

Skupina pedagogických fakúlt:

01. Pedagogická fakulta TU

02. Fakulta telesnej výchovy a športu UK

03. Pedagogická fakulta KU

04. Pedagogická fakulta UMB

05. Pedagogická fakulta UK

06. Pedagogická fakulta UKF

07. Pedagogická fakulta UJS

08. Fakulta športu PU

09. Pedagogická fakulta PU

Skupina umeleckých fakúlt:

01. Vysoká škola výtvarných umení

02. Fakulta muzických umení AU

03. Divadelná fakulta VŠMU

04. Fakulta výtvarných umení AU

05. Filmová a televízna fakulta VŠMU

06. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

07.Fakulta umení TUKE

08.Fakulta dramatických umení AU

Skupina teologických fakúlt:

01. Teologická fakulta TU

02. Gréckokatolícka teologická fakulta PU

03. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU

04. Teologická fakulta KU

05. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

06. Fakulta reformovanej teológie UJS

07. Rímskokat. cyrilomet. bohoslov. fakulta UK

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM