Webnoviny - Svet

VšZP vyplní ročné zúčtovanie za Vás

WEBNOVINY.SK

Foto: Ilustračné foto SITA/Ján LörinczBRATISLAVA 4. marca (WBN/PR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. aj v tomto roku pomáha svojim klientom s vyplnením ročného zúčtovania prostredníctvom bezplatnej služby Vyplníme ročné zúčtovanie za vás. Tlačivo ročného zúčtovania typu A, B, C S (s listami SA, SB, SC, SD) a X ( s listami XA, XB, XC, XD ) pomôžu poistencom vyplniť pracovníci poisťovne v každej pobočke a expozitúre alebo prostredníctvom Call centra.

Podanie RZ v pobočke VšZP Pre výpočet ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby poistenec predložil zdravotnej poisťovni potrebné údaje (napr. úhrn príjmov zamestnanca, základ dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období a pod.). Predpokladom pre bezchybné vyplnenie tlačiva sú správne údaje v registri poistencov VšZP, ktoré nahlasuje poistenec priebehu roka. Potrebné údaje môže poistenec nahlásiť pracovníkovi VšZP ústne. Po vytlačení tlačiva ročného zúčtovania si poistenec údaje na tlačive skontroluje, ich správnosť potvrdí svojim podpisom a tlačivo vráti zdravotnej poisťovni. Tým si splní povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.

Podanie RZ prostredníctvom Call centra Poistenec môže podať RZ aj prostredníctvom Call centra, pričom je potrebné, aby vyplnil elektronický formulár uvedený na stránke www.vszp.sk podľa druhu tlačiva najneskôr do 24.3.2011. Pred­pokladom pre bezchybné vyplnenie tlačiva sú správne údaje v registri poistencov VšZP, ktoré nahlasuje poistenec. Pracovník Call centra vyplnené tlačivo RZ podľa požiadavky poistenca vytlačí a pošle poštou na adresu trvalého pobytu poistenca uvedenú v informačnom systéme VšZP alebo e-mailom, ktorý poistenec uvedie vo formulári. Až po doručení podpísaného tlačiva na pobočku VšZP si poistenec splní povinnosť podať RZ. Poistenci môžu túto službu využívať už v týchto dňoch, čím sa vyhnú zbytočnému čakaniu pri odovzdávaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v posledných dňoch mesiaca jún. Posledným termínom na podanie ročného zúčtovania je 31. marec 2011. Tlačivá ročného zúčtovania môžu poistenci zasielať zdravotnej poisťovni aj poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Jednoduchá pomôcka pre správny výber tlačiva RZ Pre poistencov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktorý typ tlačiva RZ za rok 2010 by mali vyplniť, VšZP pripravila na svojej internetovej stránke užitočnú pomôcku. Je to také jednoduché. Stačí vyplniť odpovede na uvedené otázky a v závere sa zobrazí výsledok a zároveň aj elektronické formuláre, ktoré je potrebné vyplniť v prípade ak klient využije možnosť vyplnenia tlačiva ročného zúčtovania prostredníctvom Call centra.

Podrobnejšie informácie o ročnom zúčtovaní ako aj pomôcku pre správny výber tlačiva RZ nájdete na www.vszp.sk.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM