Zmizne bystrický strašiak z mapy mesta? Takýto je plán s areálom bývalej Slovenky

Areál bývalej Slovenky v centre Banskej Bystrice má zmeniť svoju podobu. Nový vlastník ho chce premeniť na úplne nový polyfunkčný komplex budov.

Jakub Forgács

Veľký priemyselný areál, ktorý už roky neslúžil svojmu účelu a početnými asanáciami zásadne zmenil svoj charakter a možnosť využitia, má ambíciu zmeniť sa na jeden z najlukratív­nejších a zároveň najväčších realitných projektov v meste pod Urpínom. „V najbližších rokoch na ploche viac než 4 ha vyrastie v centre Banskej Bystrice úplne nový polyfunkčný komplex budov,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Svoj zámer v dotknutej lokalite umiestnenej v tesnom susedstve Strieborného námestia bude realizovať spoločnosť Arkon, a.s. Tá sa stala v júli 2017 novým vlastníkom časti pozemkov v areáli bývalej Slovensky a po definitívnom uzavretí transakcie, ktoré sa očakáva v najbližšom období, skončí v jej vlastníctve územie o celkovej výmere 46.157 m2,“ pokračovala hovorkyňa.

Zdroj: Dnes24.sk

„Teší ma, že zámer plnohodnotne využiť areál bývalej Slovenky opäť ožil a chátrajúci priestor má po dlhých rokoch ambíciu zmeniť svoju tvár. Po dohode s investorom by mala architektonicko-urbanistická štúdia riešiť aj lokalitu Strieborného námestia. Verím, že ďalšia príprava a komunikácia bude korektná, projekt sa podarí dotiahnuť do úspešného konca a po rokoch sa budeme môcť zbaviť ďalšieho banskobystrického strašiaka,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Už v priebehu príprav právnych dokumentov sme začiatkom roka oslovili architektov so zadaním spracovať komplexnú štúdiu na celú lokalitu bývalého areálu Slovenky,“ komentuje prvé kroky smerujúce k realizácii projektu Andrej Konkoľ, predseda predstavenstva Arkon, a.s.. Architektonicko-urbanistickú úlohu vložil developer do rúk ateliéru Compass, kde pripravili prvotnú štúdiu polyfunkčnej zóny s rozdelením na funkčné celky, ktorých realizácia bude prebiehať v postupných časových obdobiach.

„Štúdia vychádza z územného plánu mesta Banská Bystrica a je predovšetkým logickým riešením územia v tesnej blízkosti centra. Všetky navrhované funkcie ako bývanie, administratíva, obchod či relax v spojení s podzemným parkovaním a oddychovými exteriérovými plochami sa plynulo a prirodzene prelínajú a zaplnia v súčasnosti prázdnu a nevyužitú plochu pozdĺž potoka Bystrica severne od Strieborného námestia,“ poznamenal k budúcej podobe lokality Juraj Benetin z architektonického ateliéru Compass.

Investor a zároveň developer projektu Arkon, a.s. predpokladá, že z časového hľadiska bude rok 2017 rokom príprav, pričom v roku nasledujúcom podľa plánov dôjde k príprave územia na realizáciu projektu a k definitívnemu odstráneniu zvyškov pôvodných industriálnych objektov. Samotnú realizáciu prvej etapy polyfunkčnej zóny „Strieborná“ plánuje developer spustiť v roku 2019.

Odporúčame