Ilustračný obrázok k článku Ešte ste nedarovali 2 % z dane? Poponáhľajte sa, zostávajú posledné dva dni!
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Ešte ste nedarovali 2 % z dane? Poponáhľajte sa, zostávajú posledné dva dni!

Ak ste v danom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môžete poukázať aj tri percentá z daní.

Zo Slovenska
Zo Slovenska

Ešte ste nedarovali 2 % z dane? Poponáhľajte sa, zostávajú posledné dva dni!

Ak ste v danom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môžete poukázať aj tri percentá z daní.

Ilustračný obrázok k článku Ešte ste nedarovali 2 % z dane? Poponáhľajte sa, zostávajú posledné dva dni!
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Už iba do konca týždňa majú zamestnanci čas na darovanie dvoch alebo troch percent zaplatenej dane z príjmu za minulý rok tretiemu sektoru. Darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive, upozornila vo štvrtok Finančná správa (FS) SR.

Zamestnanci môžu darovať dve alebo tri percentá dane na základe vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ktoré za nich vykonal zamestnávateľ.

Ako darovať?

„Potrebné je predložiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. Tlačivo vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2020 je zverejnené na portáli finančnej správy. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania,“ pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňovník – fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať aj tri percentá z daní.

O dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k daňovému priznaniu.

Kam s tlačivom

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. V roku 2019 darovalo podiel zo zaplatenej dane 852 734 fyzických osôb a 52 252 právnických osôb, a to celkovo 15 590 prijíma­teľom. Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane sa pritom každý rok zvyšuje, v roku 2019 predstavovala viac ako 73 miliónov eur.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.

Ilustračné foto

Užitočné informácie k uvoľňovaniu opatrení

Zdroj: TASR
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín