RADÍME: Pred odchodom za prácou do krajín mimo EÚ sa obráťte na Sociálnu poisťovňu

Ak ste boli pred odchodom za prácou do zahraničia nezamestnaní, ale platili ste si v Sociálnej poisťovni dobrovoľné poistenie, isté povinnosti vám zostanú.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Pred odchodom za prácou do krajín mimo EÚ sa obráťte na Sociálnu poisťovňu
Zdroj: TASR

Občanom, ktorí sú nezamestnaní a chystajú sa v najbližšom čase pracovať v krajinách mimo Európskej únie, ich povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP) pred odchodom do zahraničia závisia od ich konkrétnej životnej a pracovnej situácie, zväčša však žiadne nemajú. Ak neboli nikdy poistení v SP (napr. študenti), nemajú voči nej žiadne odhlasovacie ani oznamovacie povinnosti. Ak pred odchodom za prácou do zahraničia boli nezamestnaní, ale platili si v Sociálnej poisťovni dobrovoľné poistenie, isté povinnosti im zostanú.

Dobrovoľné poistenie

„Z dobrovoľného poistenia sa na Slovensku síce odhlasovať nemusia, nesmú však zabudnúť, že dobrovoľné poistenie im trvá a musia naň aj naďalej platiť poistné. Ak ho platiť nebudú, po dvoch mesiacoch im automaticky zanikne a v budúcnosti sa im v prípade, že netrvalo dostatočne dlho, nebude môcť zarátať pri nároku na dávku nemocenskú či v nezamestnanosti. Pripomínam, že pri práci v krajinách mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku je možný súbeh všetkých druhov dobrovoľného poistenia s povinným poistením, ak vzájomné medzištátne zmluvy neustanovujú inak,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Medzinárodné zákony

Na slovenského občana pracujúceho v krajinách mimo EÚ, EHP a Švajčiarska sa vzťahujú zákony v zmysle medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení. Ak občan pracuje v krajine, s ktorou Slovenská republika nemá zmluvu o sociálnom zabezpečení, nemá ani žiadne povinnosti voči SP. V takomto prípade je možné, aby bol občan súčasne poistený v tej krajine, v ktorej pracuje, a zároveň bol poistený aj na Slovensku. Na rozdiel od štátov EÚ, EHP a Švajčiarska, v ktorých občan získava obdobie sociálneho poistenia, ktoré sa mu zaráta na účely sociálnych dávok (napr. na dôchodkové, nemocenské či v nezamestnanosti), sociálne poistenie z ostatných štátov sa mu zaráta len v tom prípade, ak to ustanovuje príslušná medzinárodná zmluva medzi oboma krajinami.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR