Róbert Okoličány bol odsúdený na doživotie: Polícii mal utiecť do zahraničia

V stredu 11. apríla odsúdil Najvyšší súd SR Róberta Okoličányho na doživotný trest odňatia slobody. Do výkonu trestu sa však nedostavil.

Aktualizované
Ilustračný obrázok k článku Róbert Okoličány bol odsúdený na doživotie: Polícii mal utiecť do zahraničia
Zdroj: TASR

Róbert Okoličány je považovaný za východoslovenského bossa podsvetia. V stredu 11. apríla bol Najvyšším súdom SR odsúdený na doživotie. Najvyšší súd uložil spolu tri doživotné tresty, okrem Róberta Okoličányho aj Róbertovi Nigutovi a Jaroslavovi Potučkovi.

V predmetnom prípade dovedna figurovalo 16 obžalovaných. Podľa súdu sa mali jednotliví obžalovaní dopustiť trestných činov ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny, viacerých vrážd, nedovoleného ozbrojovania, lúpeže, vydierania, krádeže, poškodzovanie cudzej veci a ďalších.

„Senát Najvyššieho súdu okamžite nariadil výkon trestu a vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu,“ povedala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Stalo sa tak v prípade 13 obžalovaných.

Útek do zahraničia

Ako sa však neskôr ukázalo, dodanie do výkonu trestu nebude úplne jednoduché. Róbert Okoličány sa už niekoľko rokov pohybuje na slobode. „Podľa informácií Denníka N ho včera pre prípad rozsudku sledovala polícia, ale Okoličány jej ušiel do zahraničia a do väzenia nenastúpil,“ informuje Denník N na svojom webe. Ako dodáva spravodajský portál Denník N, ešte cez deň mal byť pritom Róbert Okoličány na východnom Slovensku. „Včera sa podarilo zatknúť o 16:27 hod. jednu osobu a vykonávajú sa ďalšie opatrenia na zatknutie dvoch osôb, voči ktorým boli príkazy vydané,“ píše sa v stanovisku polície.

„Od momentu ako polícia obdržala príkazy zo súdu realizuje všetky potrebné úkony na dodanie odsúdených osôb do výkonu trestu odňatia slobody. Opätovne sme svedkami nedôvodných útokov voči činnosti polície, napriek tomu, že táto koná len v súlade so zákonom a dokonca proaktívne namiesto príslušných orgánov (súd a prokuratúra). Opätovne je snaha vo verejnosti vytvoriť obraz o nečinnosti a nezákonnom postupe polície,“ informuje Prezídium Policajného zboru.

„Prokurátor je pri verejnom zasadnutí o odvolaní jednou zo strán tohto konania. Strany sú si v konaní pred súdom rovné. Prokurátor môže vykonávať len tie úkony, ktoré mu vyplývajú z Trestného poriadku v tom ktorom štádiu konania. Vzhľadom na to, že vo veci právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR, predseda senátu odvolacieho súdu musí ihneď vydať príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody,“ zdôraznila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

Prokurátor konať nemohol

Takýto príkaz možno podľa jej slov vydať až po vykonateľnosti rozhodnutia – v tomto prípade po vyhlásení rozsudku. Takýto príkaz je vydávaný bez návrhu prokurátora. „Orgány činné v trestnom konaní, vzhľadom na štádium konania pred súdom – verejné zasadnutie o odvolaní, kde prokurátor je len jednou zo strán, nemôžu vydať príkaz na zadržanie alebo odsúdeného zadržať. Je to vo výlučnej pôsobnosti predsedu senátu odvolacieho súdu. V prípade, že predseda senátu takýto príkaz vydá, vykonávajú ho príslušné orgány Policajného zboru. V tejto veci teda prokurátor konať nemal a nemohol. Čo sa týka otázky prípadného sledovania osôb predtým, ako boli právoplatne odsúdené, s touto otázkou sa treba obrátiť na Policajný zbor SR,“ zdôraznila ďalej Predajňová.

Vecou by sa mali najskôr zaoberať príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, následne by sa mohlo pristúpiť k celoštátnemu pátraniu, pokiaľ by osobu nenašli v mieste trvalého bydliska. Až potom môže byť vydaný európsky zatýkací rozkaz a napokon medzinárodný zatykač.

Doručenie rozsudku a spisového materiálu podľa neoficiálnych informácií pre TASR môže trvať až týždne. V prípade neúspechu európskeho zatýkacieho rozkazu by potom mohol byť vydaný medzinárodný zatykač.

Polícia začala konať po vydaní príkazu

„Včera po skončení pojednávania, na základe proaktívnej žiadosti polície, boli o 14:28 hod vydané príslušným predsedom senátu príkazy na dodanie do výkonu trestu voči trom osobám, ktoré boli odsúdené na doživotné tresty,“ informuje Prezídium Policajného zboru. Od momentu kedy polícia obdržala príkazy tak mohla začať konať v súlade so zákonom a uvedené osoby na základe príkazu zatknúť. „Včera sa podarilo zatknúť o 16:27 hod. jednu osobu a vykonávajú sa ďalšie opatrenia na zatknutie dvoch osôb, voči ktorým boli príkazy vydané,“ píše Prezídium Policajného zboru vo svojom stanovisku.

„Najvyšší súd obžalovaným v trestnej veci Róbert O. a spol. okamžite nariadil výkon trestu a zároveň vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu. V prípade odsúdených Okoličányho, Potučka, Leška odoslal príkaz príslušnému útvaru PZ faxom. Najvyšší súd tak urobil bezprostredne po vynesení rozsudku a po následnom administratívnom spracovaní príkazu na dodanie do výkonu trestu o 15.51 h. V prípade odsúdených Okoličányho, Potučka, Leška Najvyšší súd konal v maximálnej súčinnosti s Policajným zborom a príkaz na dodanie do výkonu trestu zaslal na vyžiadanie Národnej kriminálnej agentúre faxom o 14.26 h. Rozsudok Najvyššieho súdu v trestnej veci obžalovaných Róbert O. a spol. je právoplatný a vykonateľný. Proti tomuto rozhodnutiu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný,“ uvádza sa v stanovisku Najvyššieho súdu, ktoré TASR poskytla Alexandra Važanová z referátu komunikácie s verejnosťou NS SR.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk