Rôzne

Učenci priniesli hlaholiku: Písmo bolo určené vzdelancom, nie bežnému ľudu

Hlaholika patrila k základom kultúry a vzdelanosti Veľkej Moravy. Písmo však nepatrilo do rúk bežnému obyvateľstvu. Malo slúžiť úzkej skupine vzdelancov.

Ilustračný obrázok k článku Učenci priniesli hlaholiku: Písmo bolo určené vzdelancom, nie bežnému ľudu
Zdroj: TASR

Pôvodná hlaholská abeceda pozostávala z 36 písmen, ktoré Cyril pravdepodobne až po príchode na Veľkú Moravu doplnil o ďalšie dve. Hlaholika v tom čase fonologicky prevýšila gréčtinu i latinčinu, rešpektovala fonetické zvláštnosti staroslovienčiny, ale obsahovala aj teologické prvky pri stavbe znakov. Toto písmo však bolo určené pre úzku skupinu vybraných vzdelancov, nie pre bežné obyvateľstvo. Názov písma pochádza zo staroslovenského slovesa glagolati – hovoriť, resp. z podstatného mena glagol – slovo. Ku každému písmenu bolo pridelené aj číslo, vďaka čomu sa vytvorila aj prvá slovanská číselná sústava. Hlaholské písmo malo dve formy: okrúhlu – pôvodnú a hranatú – novšiu.

Koniec hlaholiky nastal po Metodovej smrti

Používanie staroslovienčiny v liturgii odobril pápež Hadrián II. na Vianoce v roku 867, keď v rímskej bazilike Sv. Márie (dnes Santa Maria Maggiore) položil na oltár staroslovienske evanjelium a tým oficiálne schválil jeho preklad. Po zriadení Nitrianskeho biskupstva bola staroslovienčina liturgickým jazykom.

Na území Veľkej Moravy sa však hlaholika používala len do smrti Konštantínovho brata Metoda, ktorý tam pôsobil ako arcibiskup. Vtedy tento liturgický jazyk zakázal pápež Štefan V. a hlaholiku postupne nahradilo latinské písmo.

Z Cyriliky vznikla azbuka

Medzi juhovýchodnými Slovanmi sa na prelome 9. a 10. storočia v Preslave – sídle bulharského cára – vytvorila druhá verzia staroslovanského písma tzv. cyrilika, ktorá sa šírila do krajín byzantského obradu. Zo staršej verzie cyriliky sa neskôr vyvinula azbuka.

Najstarším autentickým textom napísaným hlaholikou sú Kyjevské listy. Ide o časť modlitebnej knižky z prelomu 9. a 10. storočia, ktorá je uložená v špecializovanej knižnici ukrajinskej akadémie vied v Kyjeve. Najstarším hlaholským textom, ktorý bol objavený na území Slovenska sú Hlohovské hlaholské listy z 13. alebo 14. storočia.

Zachovávajú historický odkaz

Autentickým dôkazom tvaru pôvodného hlaholského písma z čias pobytu Cyrila a Metoda na Veľkej Morave je archeologický nález z roku 2009, zo sídla kniežaťa Pribinu – Blatnohradu (dnes Zalavár v Maďarsku). Pri vykopávkach bol objavený hlinený úlomok s tromi písmenami okrúhlej hlaholiky.

Prvé staroslovienske písmo sa v súčasnosti medzi záujemcov o jeho štúdium šíri pomocou kurzov Hlaholskej akadémie zriadenej Maticou slovenskou, ktorej hlavným poslaním je pestovať hlaholskú gramotnosť Slovákov aj v 21. storočí a zachovávať tak staré tradície našich predkov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM