Veriaci si môžu vychutnať trojkráľovú liturgiu aj v staroslovienčine

Tradície sú na severnom Spiši a v Pieninách neodmysliteľnou súčasťou sviatočného obdobia. Veriaci si môžu vychutnať slávenie liturgie v najstaršom slovanskom jazyku.

Eliška Šándorová

Región severného Spiša a Pienin sa vyznačuje nielen nezameniteľnou prírodou, ale aj rozmanitosťou etník, ktoré na jeho území žijú. Každé z nich si dodnes zachovalo svoje tradície, ktoré súvisia aj so slávením Narodenia Pána.

V piatok, 6.januára, si môžu veriaci, ale aj návštevníci regiónu vychutnať slávenie liturgie v najstaršom slovanskom jazyku, v staroslovienčine.

Tri písmená

Ľudové zvyky a tradície sú pre každé etnikum žijúce na severnom Spiši a v Pieninách neodmysliteľnou súčasťou sviatočného obdobia. Bohatá škála osláv je úzko spätá aj so Zjavením Pána, teda s Tromi kráľmi.

„Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše, podľa aktuálneho roku, výraz v tvare 20-C+B+M-17, čo znamená Kristus nech žehná tento dom. Traja králi boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo je dodnes aktuálne u pravoslávnych veriacich, ktorí sú súčasťou nášho regiónu,“ hovorí o tradíciách Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny.

Jedinečné

Rôznorodosť zvykov podčiarkuje aj slávenie Trojkráľovej liturgie. Tá sa bude slúžiť v piatok, 6. januára o 13.00hod. v drevenom kostolíku, v skanzene pod hradom Ľubovňa, a to v staroslovienčine.

„Súčasťou liturgie je aj sprievod okolo chrámu s ikonou patróna svätostánku, sv. Michalom archanjelom. O výnimočnosť a autentickosť slávenia liturgie sa postará nielen najstarší slovanský jazyk, ale aj mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambróna, ktorá svojím autentickým viachlasným spevom poteší nejedného návštevníka,“ dodáva na záver Šalatová.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk