Správy

Žijete? Dokážte to! Slovenskí dôchodcovia si musia splniť povinnosť

Ak chcú poberatelia dôchodku žijúci v zahraničí dostať peniaze, musia sa preukázať potvrdením o žití.

Ilustračný obrázok k článku Žijete? Dokážte to! Slovenskí dôchodcovia si musia splniť povinnosť
Zdroj: TASR/AP

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje poberateľov dôchodku s bydliskom v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie, na potrebu preukázania žitia k 15. júlu tohto roka. Tým je podmienená výplata dôchodku za 2. štvrťrok tohto roka.

Potvrdenie o žití

„Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané,“ upozorňuje SP. Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním SP a súčasne musí byť úradne overený napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.

Následne bude dôchodcom zaslaný dôchodok za druhý štvrťrok, teda za obdobie od 1. apríla tohto roka do 30. júna tohto roka. „Vzhľadom na situáciu s doručovaním pošty zo zahraničia SP upozorňuje týchto poberateľov dôchodkov, že stačí potvrdenia o žití zoskenovať a zaslať elektronicky,“ priblížila poisťovňa.

Tlačivá ‚potvrdenie o žití‘ týmto dôchodcom SP zaslala v januári tohto roka spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Tlačivo je tiež k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej stránke poisťovne.

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok. Poberateľ dôchodku, ktorý žije mimo členských štátov EÚ, krajín EHP a Švajčiarskej konfederácie, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy v januári, apríli, júli a októbri každého roka.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie