Webnoviny - Svet

Najaktívnejší vo Fair trade gymnazisti v Prešove a Bratislave

WEBNOVINY.SK

<html xmlns=„http:/­/www1.webnovi­ny.sk/Newsml/xhtml­.xsd“> <head>
<title/> </head> <body>BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – Téme Fair trade sa najaktívnejšie venujú na prešovskom Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu a bratislavskom Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Tieto dve školy spolu so Združenou strednou školou v Handlovej už získali certifikát Fair trade škola. Ďalšie, ktoré sa zapojili do projektu Slovak Aid, sa snažia splniť posledné podmienky potrebné na jeho získanie, uviedla pre agentúru SITA Dagmar Mekiňová z Nadácie Integra. Zároveň ale dodala, že projekt zostáva otvorený pre tie školy, ktoré sa chcú o fair trade obchode dozvedieť viac a organizovať na jeho podporu a propagáciu zaujímavé aktivity. Môžu sa v nadácii prihlásiť. „Veľmi radi sa s nimi stretneme, vysvetlíme, čo všetko je potrebné na získanie certifikátu, poskytneme im aj praktickú príručku, ako na to,“ dodala.
Na bratislavskom Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v rámci projektu zorganizovali diskusné stretnutie, na ktorom študenti spolu s predstaviteľmi Nadácie Integra diskutovali o spravodlivom obchode a jeho pozitívnom vplyve na miestne komunity, o spôsobe certifikácie fairtradových výrobkov, ako aj o možnostiach podpory fair tradu. Hádam najúspešnejšia a počtom najväčšia akcia na tejto škole bol fairtradový informačný stánok spojený s predajom fairtradových produktov na Vianočnom dome v decembri minulého roka, konštatovala Zuzana Kleschtová z gymnázia. Medzi veľmi úspešné akcie zaradila aj fairtradový informačný stánok spojený s ochutnávkou fairtradových produktov na Dni otvorených dverí školy. Popri týchto akciách sa téme spravodlivého obchodu venovali na hodinách globálnych štúdií, kde pozerali dokumentárne filmy s danou tematikou a následne ich v diskusii analyzovali, ako aj na hodinách obchodnej angličtiny, kde sa študenti oboznámili so základnými princípmi spravodlivého obchodu a osvojili si terminológiu s ním spojenú. V rámci prieskumu informovanosti o tejto tematike študenti vypĺňali dotazník a pripravili informačnú nástenku a powerpointovú prezentáciu o fair trade. Na tejto škole sa aj naďalej venujú téme spravodlivého obchodu. Pokračuje naše úsilie a rozhovory s majiteľom školského bufetu, aby sa fairtradové výrobky mohli predávať priamo na škole, dodala Kleschtová. Študenti chystajú aj premietanie filmu s problematikou spravodlivého obchodu, ako aj stretnutie so žiakmi Cirkevnej základnej školy Narnia, na ktorom by mali hovoriť o tomto projekte a tematike fair tradu. Kleschtová počas rozhovorov so študentmi nadobudla pocit, že vďaka tomuto projektu sa “u nich zvýšil pocit zodpovednosti za to, čo a za akú cenu kupujú a aj vedomie, čo všetko za výrobou produktov stojí”.
V Handlovej tiež robili prieskum o fair trade. Zúčastnili sa aj na varení študentskej vianočnej kapustnice, kde rozdávali propagačné info letáčiky o fair trade medzi obyvateľmi mesta Handlová, uviedla Darina Krónerová z tejto školy. Handlovskí študenti urobili power–pointovú prezentáciu o fair trade, ktorú pre žiakov školy i deviatakov z okolitých škôl prezentovali na Dni otvorených dverí. Dali tiež vyrobiť približne 1000 malých kalendárikov s motívom fair trade. Krónerová priznala, že po získaní certifikátu sa momentálne tejto tém na škole venujú v menšej miere – skôr propagáciou na webovej stránke školy a v školskom bufete vystavili obaly od niektorých fair trade výrobkov. V budúcom školskom roku do učebných plánov problematiku fair trade opäť zaradíme, zdôraznila. “Čas ukáže, do akej miery boli naše aktivity a informácie o fair trade kvalitné a či boli dostatočne silné, aby zvýšili vnímavosť a citlivosť voči potrebám slabších u žiakov našej školy,” dodala.
Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť študentov a pedagógov o fair trade ako účinnom nástroji na boj proti chudobe v rozvojových krajinách. Nadväzoval na projekt Európskej komisie zameraný na osvetu širokej slovenskej verejnosti, ktorý Nadácia Integra začala v máji minulého roku vernisážou fotografií známych aj menej známych osobností, ktoré výrazom tváre dávajú najavo nechuť voči nespravodlivému obchodu. Medzi tvárami kampane sú aj moderátorka Adela Banášová, herec František Kovár, herečky Mária Kráľovičová a Helena Krajčiová či Petra Polnišová. Mekiňová ďalej uviedla, že kampaň sa končí začiatkom mája výstavou vybraných fotografií "znechutených tvárí“ tých obyvateľov Slovenska, ktorí do 5. mája pošlú vo formáte jpg svoju fotografiu na adresu fotka@integra.sk. Najlepšie fotografie získajú ocenenie.
Dopad snahy o zvýšenie povedomia o fair trade na Slovensku bude vyhodnotený formou prieskumu. Len tým, že ľudia budú vedieť o fair trade a jeho fungovaní viac, môžeme dosiahnuť aj ich väčší záujem o kúpu fair trade výrobkov – a tým aj zlepšenie života chudobných v rozvojových krajinách, dodala.

SITA</body> </html>

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie