Rastislav Búgel Slovensko a EÚ

Rekonštrukcia je na konci: Vodné dielo Kráľová odovzdali do užívania

Minister životného prostredia Peter Žiga a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Marián Supek pokrstením kameňa odovzdali dnes do užívania zrekonštruované Vodné dielo Kráľová. Na akte sa zúčastnili primátori okolitých miest, starostovia obcí, zástupcovia samospráv a úradov.

Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukcia je na konci: Vodné dielo Kráľová odovzdali do užívania
Foto: Tomáš Stupavský / Zdroj: Dnes24.sk

„Niekoľko týždňov postupne otvárame protipovodňové objekty, ktoré sme začali obnovovať pred štyrmi rokmi. Dlhé roky protipovodňové opatrenia absentovali. Realizácia obnovy VD Kráľová patrila medzi priority MŽP a SVP. Táto investícia je jedna z najväčších, ktoré sme uskutočnili v ostatnom období,“ vyzdvihol minister s tým, že rekonštrukcia je financovaná za pomoci Kohéznych fondov Európskej únie v celkovom náklade 13,4 milióna eur. Pripomenul, že VD Kráľová je druhé najväčšie vodné dielo na Slovensku.

Budú pokračovať

Ako Žiga povedal, v protipovodňových opatreniach sa bude naďalej pokračovať. Na Slovensku existuje 550 ohrozených miest. V rozpočtovom období 2014–2020 MŽP na vylepšenie situácie bude investovať 400 miliónov eur. „Robíme to preto, aby mali ľudia lepší spánok,“ zdôraznil minister.

Slúži desiatky rokov

VD Kráľová vybudovali pred 30 rokmi. Je lokalizované v rovinatej krajine na území okresov Galanta a Šaľa. „Vzhľadom na intenzívny vlnový režim dochádzalo k pomerne rozsiahlym poruchám na opevnení návodného svahu. Pôvodné opevnenie tvorené zo štrkopieskového prísypu sa ukázalo ako málo odolné a nestabilné proti účinkom vlnobitia. To čo bolo pred rokom, bolo zbožným prianím, aby VD Kráľová mala tie parametre, ktoré si zaslúži, sa splnilo,“ uviedol riaditeľ Správy povodia dolného Váhu v Šali Miroslav Spál. Dodal, že akcia spočívala hlavne v realizácii opevnenia návodných svahov hrádzí kamenným záhozom, ktoré budú odolávať účinkom vlnobitia. Táto rekonštrukcia pozostávala z dvoch stavieb, z rekonštrukcie pravostrannej hrádze a obnovy ľavostrannej hrádze.

150-tisíc metrov kubických

„Celkove sa opevnilo kamenným záhozom 11,7 km svahov nádrže. Uložili sme na brehy nádrže 149 850 m3 lomového kameňa. Svahy sú upevnené v miestach, kde vlny najviac atakujú brehy. Na pravej strane sa nachádza osem kusov výhonov a na ľavej strane 15 kusov výhonov. Takto vytvorený vodný útvar je chránený proti vlnobitiu. V miestach medzi výhonmi je vytvorená plážová úprava. Tieto budú slúžiť pre rekreantov a pre rybárov,“ vysvetlil Spál.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie