Krásne miesto pre deti: Detský raj v Tatranskej Lesnej zrekonštruovali

Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej je po rozsiahlej rekonštrukcii. Prešovský samosprávny kraj zainvestoval do prestavby interiéru vyše 1,4 milióna eur.

Martin Sýkora

Stavebné práce trvali jeden rok a priniesli tomuto účelovému zariadeniu vyšší štandard a modernejšie vybavenie. Rekonštrukčné práce v objektoch školy v prírode začali v máji minulého roku. Stavebné práce na hlavnom ubytovacom objekte vrátane vnútorného vybavenia boli ukončené vo februári t.r. , na čo nadväzovali práce vo vedľajšej prevádzkovej budove. Financie vo výške viac ako 1,4 mil. eur zo svojho rozpočtu vyčlenil zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj. „Škola v prírode prioritne poskytuje pobyty pre materské, základné i stredné školy i žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nielen z regiónu, ale celého Slovenska, dokonca zahraničia. Takže sú to dobre vynaložené peniaze,“ uviedol krátko pred kolaudáciou zariadenia predseda PSK Milan Majerský.

Všetko úplne nové

V rámci stavebných úprav išlo predovšetkým o zmenu vnútornej dispozície. Pôvodné izby pre 8 až 10 postelí so spoločnými hygienickými zariadeniami na chodbe sú už minulosťou. „Prestavbou vznikli izby hotelového typu, t.j. dvojposteľové izby s prístelkou s vlastnými hygienickými zariadeniami na každej izbe. Pôvodná kapacita – 100 postelí s viaclôžkovými izbami a 3 apartmánmi sa zmenila nepatrne na 99,“ uviedol Valerián Kuffa, riaditeľ školy v prírode Detský raj. Ako dodal, už v minulosti sa podarilo postupne opravovať exteriér, teraz prišli na rad zásadné interiérové úpravy.

„Vybudovali sa nové priečky, vnútorné inštalačné rozvody, omietky, sadrokartónové pohľady, obklady a dlažby. Pribudol výťah, wellness, fitness, recepcia, čo rozhodne zvýšilo štandard celého zariadenia,“ konštatoval riaditeľ. Ako dodal, prvé školské turnusy by mali nastúpiť už začiatkom júna.

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Čo je Detský raj?

Škola v prírode zabezpečuje pobyt a podmienky v škole v prírode pre deti od piatich rokov z materských škôl, pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a škôl pre deti a žiakov zo špeciálnych škôl. Organizuje tiež jazykové kurzy, lyžiarske a plavecké výcviky, súťaže, kultúrne a vzdelávacie aktivity, turistické a poznávacie pobyty pre deti a dospelých a iné záujmové činnosti.

Zariadenie má k dispozícii i vonkajšie multifunkčné ihrisko, spoločenské miestnosti, učebne i kongresovú miestnosť. Detský raj v Tatranskej Lesnej bol postavený ešte v roku 1931 v jednej z tatranských osád ako ozdravovňa. Školám v prírode slúži od polovice 20. storočia. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja funguje táto rozpočtová organizácia od júla 2002.

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame