Skvelá príležitosť: Na obnovu národných kultúrnych pamiatok prispejú dotáciami

Mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj vysoké školy, cirkevné inštitúcie či občianske združenia a neziskové organizácie môžu Ministerstvo kultúry (MK) SR požiadať o dotáciu na rekonštrukciu objektov zapísaných do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Ilustračný obrázok k článku Skvelá príležitosť: Na obnovu národných kultúrnych pamiatok prispejú dotáciami
Zdroj: TASR

Lehota na predkladanie žiadostí je do 16. marca 2018. „V rámci programu Obnovme si svoj dom je dotačná výzva zameraná na modernizáciu najvýznamnejších nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav,“ ozrejmil hovorca rezortu kultúry Jozef Bednár.

Minimálna výška poskytovanej dotácie je 150 000 eur, maximálna 950 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 percent z celkového rozpočtu projektu.

Prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, k žiadosti musí priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme. Prijímateľ dotácie takisto nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, t. j. neprenajíma viac ako 20 percent z plochy alebo 20 percent z celkového času. „Prijímateľ dotácie sa takisto musí zaviazať sprístupniť predmetnú nehnuteľnosť verejnosti a zabezpečiť jej vhodnú a primeranú prezentáciu,“ dodal hovorca ministerstva.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame