Aktualizované Komunálne voľby

Spojené voľby by sa mohli konať SKÔR: Ako budú hlasovať voliči v karanténe?

O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb.

Ilustračný obrázok k článku Spojené voľby by sa mohli konať SKÔR: Ako budú hlasovať voliči v karanténe?
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí by sa mohli konať skôr. Vláda schválila legislatívny návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, aby mohli byť voľby v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14.

Spojené voľby

Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasných zákonných podmienok. Kabinet schválil tiež návrh na skrátené legislatívne konanie zákonnej iniciatívy.

„Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami,“ píše sa v predloženom návrhu.

Riaditeľka sekcie verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV Eva Chmelová dodala, že je na predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), aby vyhlásil a určil konkrétny termín volieb.

„Sme pripravení na akýkoľvek dátum v rámci príslušnej lehoty,“ odpovedala Chmelová na otázku, či MV už ráta s termínom 22. október.

Riziko nízkej účasti na voľbách

Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa majú voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. V prípade nadchádzajúcich spojených volieb by túto podmienku spĺňal dátum 29. október.

Vzhľadom na časovú blízkosť Sviatku všetkých svätých, predpokladané presuny obyvateľstva a z toho vyplývajúce riziko nízkej účasti na voľbách sa začal zvažovať skorší termín.

Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.

Po schválení v parlamente by zákonná úprava mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.

Prečítajte si aj

Voliči v karanténe

Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí.

Zákon z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. „Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti,“ vysvetľuje rezort.

Postup podľa tohto zákona sa má uplatniť iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.

Žiadosť o hlasovanie

O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť.

Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.

315 špeciálnych volebných obvodov a komisií

Riaditeľka sekcie verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV Eva Chmelová po schválení bodu na vláde spresnila, že vytvorených bude 315 špeciálnych volebných obvodov a volebných komisií. Osemčlenný počet komisie je minimálny.

„V prípade, že voličov, ktorí prejavia záujem o špeciálny spôsob hlasovania bude vzhľadom na pandemickú situáciu veľa, počet členov komisií sa môže zvyšovať,“ vysvetlila. „Dôležité je, aby každý, kto bude mať nárok na špeciálny spôsob hlasovania a prejaví o to záujem, mal možnosť hlasovať,“ zdôraznila.

Sčítanie hlasov

Voliči využívajúci špeciálny spôsob hlasovania budú hlasovať do prenosnej volebnej schránky, ktorú členovia špeciálnej volebnej komisie následne odnesú do okrsku s najnižším poradovým číslom v rámci bežného volebného obvodu. Tam sa hlasy zarátajú.

„Aby nedošlo k duplicitnému sčítaniu, voliči so špeciálnym spôsobom hlasovania budú vyškrtnutí vo svojom volebnom okrsku z zoznamu voličov,“ dodala Chmelová.

Odmena pre členov komisie

Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie odmena 170 eur.

„Každá minca má dve strany. Na jednej strane je to vyššia odmena, na druhej strane budú vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v kontakte s ľuďmi v karanténe, či izolácii v dôsledku ochorenia COVID-19,“ upozornila riaditeľka sekcie MV.

Prečítajte si aj

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM