Zo Slovenska

Takto budeme žiť: VEĽKÝ ŤAHÁK obmedzení a zákazov platných od 15. októbra

Vo štvrtok 15. októbra sa Slovensko prebudilo do sveta plného obmedzení, zákazov a povinností, ktoré si vyžiadala nepriaznivá epidemická situácia. Na svedomí ju má rýchle šírenie koronavírusu.

Ilustračný obrázok k článku Takto budeme žiť: VEĽKÝ ŤAHÁK obmedzení a zákazov platných od 15. októbra
Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0

Od štvrtka (15. 10.) od 6.00 hod. sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness – teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitness centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá.

Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Stravovanie v reštaurácii

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa bude môcť rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo ho nechá otvorený a nebude podávať jedlo a pitie vo vnútri. Na terase ho podávať môže. Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou. Platí však obmedzenie otváracích hodín do 22.00 hod. s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb.

Na terasách nebude platiť podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, ak prevádzka zabezpečí a dodrží odstupy dva metre medzi stolmi.

Inak bude platiť podmienka, že počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Nevzťahuje sa ale na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník, výnimku pre deti hygienici zachovali.

Obchodné centrá

Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, opäť platí výnimka pre deti.

Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu. Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch budú taktiež môcť podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nebude povolená.

Seniorské hodiny

V predajniach potravín a v drogériách nakúpia od pondelka do piatka v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. iba seniori nad 65 rokov. „Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase. Dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva,“ doplnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Zákaz hromadných podujatí

Od štvrtka bude zakázané usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb. Toto nariadenie však bude mať viacero výnimiek.

Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Nesmie byť starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom treba uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok možno na podujatí podávať jedlá a nápoje.

Krsty, sobáše a pohreby

Zákaz neplatí pre obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane ich civilných verzií. Účastníci musia dodržiavať vzdialenosť dva metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Výnimka zo zákazu platí aj pre hromadné podujatia nevyhnutné pre realizáciu najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale. Tieto podujatia sa však musia konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré ÚVZ SR zverejní na svojom webovom sídle.

Zákaz hromadných podujatí sa naďalej nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, tiež na voľby za dodržania stanovených podmienok.

Bez rúška ani na krok!

Od štvrtka od 6.00 hod. až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

Výnimky majú:

  • deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
  • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
  • osoby pri výkone športu
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
  • nevesta a ženích pri sobáši
  • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu
  • tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
  • zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

Prísnejšie protiepidemické opatrenia budú na Slovensku platiť dovtedy, kým sa kĺzavý 7-dňový medián nezníži pod 500.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Najčítanejšie