Webnoviny - Svet

Univerzita tretieho veku na PEVŠ otvára opäť svoje brány

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 7. júna (WBN/PR) – Po úspešnom prvom ročníku ponúka Fakulta práva PEVŠ záujemcom o celoživotné vzdelávanie opätovnú možnosť zasadnúť do školských lavíc. V akademickom roku 2012/2013 môžu seniori študovať „Základy práva“ a rozšíriť si tak svoje vedomosti.

Štúdium trvá štyri semestre, počas ktorých frekventanti absolvujú prednášky z teórie práva, filozofie práva, rímskeho práva, ústavného a súkromného práva, ale aj verejného, európskeho a medzinárodného práva. V prvom roku štúdium absolvovalo 45 študentov a hodnotia ho pozitívne. „Pre štúdium na Univerzite tretieho veku som sa rozhodol, lebo som chcel rozšíriť obzor svojho všeobecného vzdelania aj do sféry práva. Očakávania, ktoré som mal, boli nadmieru splnené,“ hodnotí Vladimír Šváb, absolvent prvého ročníka. „So súhlasom pána rektora a prednášajúcich si prednášky nahrávame a uverejňujeme na webovej stránke, čo je pre nás významnou pomôckou pri písaní seminárnych prác,“ dodáva.

Prístup študentov ku štúdiu oceňuje aj prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. prodekan fakulty práva: „Uchádzači svojim prístupom a záujmom o danú problematiku milo prekvapili. V porovnaní so študentmi bakalárskeho resp. magisterského stupňa štúdia pristupujú ku štúdiu zodpovednejšie, intenzívnejšie sa zapájajú aj do dialógu s učiteľom.“ Pre tých, ktorí pochybujú o význame celoživotného vzdelania prodekan Záhora hovorí: „Študenti v zrelom veku už majú určité životné skúsenosti a pevne vybudované postoje. Oproti študentom v štandardných formách štúdia majú podľa môjho názoru väčšiu motiváciu. Nami poskytované štúdium umožní absolventom základnú právnu orientáciu v najtypickejších problémoch, s ktorými by sa mohli vo svojom živote stretnúť.“

Spätná väzba zo strany študentov Univerzity tretieho veku jednoznačne potvrdzuje, že tento typ štúdia pre nich význam má a sú s ním spokojní. Aj z tohto dôvodu sa Paneurópska vysoká škola rozhodla pripraviť publikáciu, ktorá seniorom pomôže zorientovať sa pri riešení niektorých kritických životných situácie a poskytne stručné návody, napríklad ako si chrániť majetok, ako reagovať na korupčné správanie, ako postupovať pri týraní zo strany blízkej osoby, postup pri prevode vlastníckych práv (napr. darovanie, dedenie), postup keď sa senior stane obeťou trestného činu a pod.

Podmienkou prijatia na štúdium celoživotného vzdelávania je vek nad 50 rokov, úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a podanie prihlášky najneskôr do 31.8.2012.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM