Hájske plánuje výstavbu kanalizácie: Dali si vypracovať hneď dva projekty

Obce i mestá sa podľa možností vzmáhajú a snažia sa zlepšiť komfort svojich obyvateľov. Blízku dedinu poriadne zmodernizujú.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Hájske plánuje výstavbu kanalizácie: Dali si vypracovať hneď dva projekty
Foto: Zlatica Gregorová

Samosprávy v šalianskom okrese zatepľujú objekty, renovujú nevyužité plochy, budujú detské ihriská a dbajú na okolité životné prostredie. Obce aj mestá vypracúvajú projekty a využívajú na to i európske fondy. Finančné dotácie umožnia vytvoriť niečo verejnosti prospešné. V Hájskom si nedávno zaumienili, že v obci vybudujú potrebnú kanalizáciu.

K územnému rozhodnutiu

Predtým, ako sa staviteľ pustí do stavby, potrebuje zariadiť všetky potrebné náležitosti, povolenia a potvrdenia. Podobne aj prvé kroky samosprávy v Hájskom viedli k vypracovaniu projektu, resp. uzatvoreniu zmluvy. A to so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

Tá, ako obec zverejnila, vyhotoví dokumentáciu pre projekt stavby k územnému rozhodnutiu. Mala by obsahovať všetky detailné informácie o projekte, napr. ako obec plánuje riešiť kanalizáciu, čo všetko bude k výstavbe potrebné zabezpečiť a pod. Ako informuje obec, „projekt bude obsahovať aj situáciu stavby na podklade aktuálnej katastrálnej mapy.“ Za zhotovenie projektovej dokumentácie v šiestich tlačených exemplároch a jednej digitálnej forme, obec Hájske spoločnosti zaplatí 12 000 eur.

Pomôžu vodári

V spojitosti s projektom obec potrebuje aj dokumentáciu pre projekt stavby pre stavebné povolenie. Podľa zverejnených informácií, aj zhotoviteľom tejto dokumentácie bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Projekt by mal obsahovať „položkový výkaz výmer, položkový a celkový rozpočet, plán organizácie výstavby, obsahujúci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby. Výdavky na projekt pre stavebné povolenie ako aj geodetické úkony budú stáť obec 36 000 eur. S vypracovanými projektmi a po získaní povolení sa tak Hájčania budú môcť pustiť do budovania kanalizácie.

Zdroj: Dnes24.sk