Odborníci o temnej stránke košického centra: Odstránenie prostitúcie je nereálne!

Metropola východu nie je len miestom bohatej kultúry či športu. Má aj svoju temnú stránku, ktorou je prostitúcia. Ako s týmto problémom mesto bojuje?

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Odborníci o temnej stránke košického centra: Odstránenie prostitúcie je nereálne!
Zdroj: TASR

Košický mestský poslanec Miloš Ihnát sa obrátil na magistrát so žiadosťou o riešenie prostitúcie v Starom meste. Podľa jeho slov tak učinil na základe oslovenia obyvateľov dotknutých ulíc. Problém sa má týkať Masarykovej ulice, ale aj pri pošte a okolia stavebnej priemyslovky. Ako chce mesto tento problém riešiť?

Podľa magistrátu vykonávajú príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) pravidelné kontroly verejných priestranstiev, kde podľa podnetov obyvateľov, návštevníkov mesta, alebo podľa zistení MsP dochádza k protispoločen­skému a protiprávnemu správaniu sa niektorých obyvateľov, alebo návštevníkov nášho mesta.

Medzi takéto lokality patria aj ul. Svätoplukova, Masarykova, Lermontovova a priľahlé ulice, kde dochádza ku tzv. pouličnej prostitúcii.

Ako mesto v odpovedi ďalej uvádza, v nedávnej minulosti sa uskutočnili pracovné stretnutia na ktorých zástupcovia Policajného zboru SR a Mestskej polície Košice vysvetlili zástupcom Miestneho úradu Košice – Staré mesto a zástupcom obyvateľov a podnikateľov, ktorí bývajú, resp. sídlia v spomenutých uliciach, aké majú policajti oprávnenia pri riešení vecí v súvislosti s prostitúciou.

,,V prípade, ak na danom mieste dochádza k porušovaniu verejného poriadku (znečisťovanie verejného priestranstva, budenie verejného pohoršenia, výtržníctvo a pod.), je to zo strany MsP riešené v zmysle platných právnych predpisov. Pred budovou Pošty 2 na ul. Svätoplukovej v Košiciach je nainštalovaná bezpečnostná kamera, avšak jej praktické využitie v súvislosti s prostitúciou je takmer nulové," vysvetľuje magistrát.

Ako sa ďalej v odpovedi uvádza, samotná prostitúcia nie je v zmysle platného právneho poriadku SR trestná, resp. žiadny zákon ju nepovoľuje, ale ani nezakazuje. Problematika prostitúcie sa podľa magistrátu na Slovensku nachádza v tzv. právnom vákuu, pretože v súvislosti s prostitúciou na Slovensku je možné trestnoprávne postihovať len skutky, ktoré s ňou súvisia.

,,Odborníci, vrátane tých z tretieho sektora, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s problematikou prostitúcie sú presvedčení, že úplné odstránenie prostitúcie je nemožné a nereálne," uzatvára vysvetlenie mesto.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame