Ohľadom vnútrobloku vo Veči nerozhodli: Súťaž sa bude opakovať

Medzi tohtoročné budovateľské aktivity šalianskej radnice patrí aj revitalizácia na Cintorínskej a Slnečnej ulici. Trošku sa však pozdrží.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Ohľadom vnútrobloku vo Veči nerozhodli: Súťaž sa bude opakovať
Zdroj: Mesto Šaľa

Mesto už na stavebné práce k projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ získalo finančnú dotáciu a vyhlásili aj súťaž o najvhodnejšieho dodávateľa. Nakoniec však neuspel ani jeden záujemca.

Voľný čas

Priestor na Slnečnej aj Cintorínskej ulici vo Veči má nabrať nový dych a pribudne tu mnoho herných a fitnes prvkov. Tie spolu s viacúčelovým ihriskom vyplnia medzeru vo voľnočasových aktivitách obyvateľov. Nebude chýbať ani poriadny stojan na bicykle. Na svoje si príde i stredná a staršia generácia, pre ktorú tu mesto dá vysadiť množstvo trvaliek, ihličnatých a listnatých stromov, aby si mohli oddýchnuť v príjemnom prostredí.

Získali príspevok

Celkové oprávnené náklady projektu boli schválené vo výške 519 905, 86 eur. Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 493 910, 57 eur. Mesto sa na financovaní bude podieľať čiastkou 25 995, 29 eur. Víťaz verejného obstarávania na projekt „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa" mal byť známy koncom mája.

Ako však informuje Úrad pre verejné obstarávanie, mesto Šaľa bude súťaž opakovať. Z predložených ponúk totiž nebolo možné vybrať vhodného dodávateľa, ktorý by vnútroblok zrevitalizoval. Podľa dostupných informácií sa do verejného obstarávania zapojili dve firmy. Jedna z Močenku a druhá z Bratislavy. Ani jedna z nich však nesplnila požadované atribúty ponuky. Okrem niekoľkých nedodaných podkladov majú aj jeden spoločný problém. Podľa Správy o zákazke, ani jeden „uchádzač nepredložil časový a vecný harmonogram prác, ďalej nepredložil položkový rozpočet s použitím matematických funkcií SUM a ROUND podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.“

Nesplnili podmienky

Mesto tak žiadneho uchádzača nevybralo. Kým močenská firma podľa šalianskej radnice nepredložila ponuku s technickými špecifikáciami a ďalšími požiadavkami, ani bratislavská spoločnosť neuspela. Hlavným dôvodom bol „nesúlad predloženej ponuky s funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,“ ako uvádza dokument. Šalianska radnica tak opäť vyhlási súťaž na oživenie večianskeho vnútrobloku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk