Správy

Žiakov čakajú testovania: Piatakov preveria v novembri, deviatakov v apríli

Ani tento rok sa žiaci základných škôl nevyhnú celoštátnemu testovaniu. To sa týka piatakov i deviatakov.

Ilustračný obrázok k článku Žiakov čakajú testovania: Piatakov preveria v novembri, deviatakov v apríli
Zdroj: TASR

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 21. novembra tohto roka. Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019. Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojom webe.

Piatacke testovanie bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.

„Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím,“ uviedol rezort školstva. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Deviataci budú písať testy 3. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Podklad na prijímačky

Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9–2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

„Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy,“ poznamenal rezort školstva. Po novom sa na tomto testovaní zúčastnia aj všetci žiaci štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry naplánovaný na 12. marca 2019. O deň neskôr budú žiaci vypĺňať testy a písať slohové práce z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk).

Od mája do júna

Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019.

Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna. Vo vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie