Slovensko a EÚ

Európska komisia žiada od Slovenska dodržiavanie rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.

Ilustračný obrázok k článku Európska komisia žiada od Slovenska dodržiavanie rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi
Zdroj: TASR

Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

Podľa stanoviska exekutívy EÚ je na Slovensku neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl.

Po formálnej výzve, ktorá bola Slovensku zaslaná v apríli 2015, Slovensko prijalo niekoľko opatrení zameraných na riešenie tohto problému. Po dôkladnom posúdení opatrení a monitorovaní situácie v teréne však EK dospela k záveru, že tieto opatrenia nepostačujú na vyriešenie uvedeného problému a konštatovala, že diskriminácia na školách z dôvodu etnického pôvodu je aj naďalej vážnym problémom.

Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Európska komisia pozorne sleduje situáciu rómskej menšiny v členských krajinách EÚ. V roku 2011 prijala rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý sa zameriava na preklenutie rozdielov medzi rómskou a nerómskou populáciou v štyroch kľúčových oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie