Investičné akcie Trenčína na rok 2018 v kocke: Kam potečie najviac?

Mestskí poslanci schválili rozpočet Trenčína na rok 2018. Dominujú v ňom zaujímavé investičné akcie, ktoré chce mesto tento rok zrealizovať.

Ilustračný obrázok k článku Investičné akcie Trenčína na rok 2018 v kocke: Kam potečie najviac?
Zdroj: Dnes24.sk

Trenčiansky mestskí poslanci odklepli v decembri minulého roka Programový rozpočet mesta na roky 2018–2020. Jeho najdrahšou položkou je nesporne Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pričom najväčšiu čiastku z toho predstavuje rekonštrukcia Mierového námestia. Ktoré ďalšie projekty odkroja z rozpočtu najviac?

Poradie Projekt Plánované výdavky
1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 6 281 421 €
2. Štátny fond rozvoja bývania (Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti) Poznámka: Financovanie kúpy bude z časti z úveru vo výške 1.529.840 € a z časti dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 €. 2 353 615 €
3. Oprava materských škôl: MŠ Šafárikova (Realizácia obnovy MŠ Šafárikova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia vo výške 1 264 848 €. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta, /5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor/) a MŠ Opatovská (Realizácia obnovy MŠ Opatovská bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia vo výške 956 707 €. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta /5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor/) 2 221 555 €
4. Plavárne (Nová letná plaváreň KR, letné kúpalisko…) 643 255 €
5. Oprava základných škôl (ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Kubranská, ZŠ Na dolinách) 472 110 €
6. Strategické plánovanie mesta (Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. vo výške 150 000 € a spoluúčasť mesta na realizácií investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. vo výške 248 910 € 398 910 €
7. Verejná zeleň 340 000 €
8. Nákup pozemkov 307 000 €
9. Detské ihriská a oddychové zóny 238.240 €
10. Prevádzka a údržba budov 211 410 €

Mesto Trenčín v tomto roku hospodári s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške viac ako 45,85 milióna eur.

Jednotlivým projektom sa budeme podrobnejšie venovať v priebehu roka.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trenčína a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk