Rôzne

Lyžiarsky výcvik je veľká zodpovednosť: Povinnosti prináša organizátorom i rodičom

Lyžiarsky výcvik, snoubordový kurz alebo iné zimné zotavovacie podujatia prinášajú povinnosti nielen organizátorom kurzu, ale rovnako aj rodičom detí, ktoré sa na nich zúčastnia.

Ilustračný obrázok k článku Lyžiarsky výcvik je veľká zodpovednosť: Povinnosti prináša organizátorom i rodičom
20
Galéria

Ochranu zdravia dieťaťa a jeho bezpečnosť musí zabezpečiť organizátor. Rodičia majú zasa povinnosť poskytnúť informácie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, prípadne o tom, aké lieky dieťa užíva, prípadne či si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Potrebné papierovačky

„Organizátor musí najmenej 30 dní pred začiatkom konania písomne požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) o posúdenie zotavovacieho podujatia. Žiadosť adresuje RÚVZ buď podľa miesta, kde sa podujatie uskutoční, alebo, ak je putovné, podľa miesta jeho začiatku,“ priblížila vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade.

V žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia musí byť podľa odborníčky uvedený názov akcie, tiež pre koho je určená, opis činnosti, presný názov a adresa rekreačného zariadenia, kde sa bude konať. Ak podujatie organizuje škola, musí ju podpísať riaditeľ, respektíve štatutár školy.

Hamade taktiež zdôraznila, že zotavovacie podujatie sa môže uskutočniť len v zariadení, ktoré spĺňa hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a prevádzku. „Jednou z nevyhnutných podmienok uskutočnenia podujatia je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti odborne spôsobilými osobami. V zariadení musí byť lekárnička prvej pomoci a zabezpečená starostlivosť lekára dostupného z miesta konania podujatia. Dôležitou súčasťou zotavovacieho podujatia je zdravotne neškodná a výživovo hodnotná strava, organizátor ju musí zabezpečiť s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž detí,“ vysvetlila.

Rodičia alebo zákonní zástupcovia zasa musia predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní pred odchodom na zotavovacie podujatie nedošlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

Potvrdenie od pediatra

„Taktiež je povinný predložiť potvrdenie, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia. Pediater ho vydá najskôr mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia,“ vysvetlila odborníčka. Súčasťou potvrdenia sú aj informácie o tom, aké lieky dieťa užíva a či si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže.

Podľa vedúcej sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ je rovnako dôležité aj to, aby na podujatí nechýbal kvalifikovaný zdravotník.

Organizátor musí na zotavovacom podujatí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť odborne spôsobilými osobami.

Podľa zákona musí mať odborne spôsobilá osoba (zdravotník) schopnosť na výkon pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára. Zdravotník musí byť prítomný počas celého podujatia, od nástupu detí a ich prevzatia od rodičov až po ich odovzdanie po návrate.

V prípade, že dieťa počas pobytu ochorie, dostane sa do kontaktu s prenosným ochorením, prípadne utrpí úraz, musí o tom organizátor informovať zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem týchto povinností musí i viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od jeho skončenia.

Foto: ilustračné

Na Štrbskom Plese pokrstili maskota MS 2019 v hokeji medveďa Macejka. Pozrite si video!

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie