Webnoviny - Svet

Príspevok na udržanie zamestnanosti zostane dlhšie

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto: SITA/Ivan Fleischer BRATISLAVA 12. augusta (WEBNOVINY) – Poskytovanie príspevku na podporu udržania zamestnanosti, ktorý zaviedla vláda Roberta Fica od začiatku marca 2009 ako jedno z protikrízových opatrení, by sa malo predĺžiť do konca budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý má na štvrtkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady predložiť minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Ostatné dočasné protikrízové opatrenia bývalej vlády, ako je príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, príspevok ku mzde zamestnanca, či príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, sa v súlade s pôvodným plánom Ficovej vlády prestanú uplatňovať koncom tohto roka.

Navrhovanou novelou zákona chce minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál zaviesť od začiatku novembra tohto roka nový príspevok, ktorý má slúžiť na podporu zamestnanosti pri odstraňovaní následkov povodní alebo iných mimoriadnych situácií. O príspevok budú môcť žiadať obce a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom sú obce, ako aj správcovia vodohospodársky významných alebo drobných vodných tokov. Príspevok sa má poskytovať maximálne šesť mesiacov na úhradu časti mzdových nákladov, a to vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima. Obciam sa tiež navrhuje poskytovať aj jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami , a to vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.

Zo zákona o službách zamestnanosti sa tiež majú vypustiť niektoré aktívne opatrenia trhu práce, a to z dôvodu nízkej miery ich využívania. Ide o príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce a príspevok na presťahovanie za prácou. Ministerstvo práce chce tiež stanoviť minimálny rozsah trvania výkonu absolventskej praxe na 3 mesiace. Novela by mala okrem toho upraviť definíciu dlhodobo nezamestnaného občana tak, aby sa za takéhoto občana považoval len občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

„Navrhované zmeny budú mať celkovo pozitívny vplyv na zamestnanosť, najmä predĺžením účinnosti poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti až do konca roku 2011 a zavedením nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie,“ konštatuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Mierny negatívny vplyv na zamestnanosť očakáva rezort iba pri vypustení príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý ročne využilo v priemere 40 žiadateľov.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM