Správy Rôzne Cestovanie

Skrytá pôžička pri kúpe dovolenky? Cestovka Invia čelí žalobe pre "šikovnú zálohu"

Cestovná agentúra Invia.sk mala podľa Spotrebiteľského Centra poskytovať pôžičky bez správnych náležitostí.

Ilustračný obrázok k článku Skrytá pôžička pri kúpe dovolenky? Cestovka Invia čelí žalobe pre "šikovnú zálohu"
Zdroj: Bardejovský Reportér

Spotrebiteľské Centrum sa koncom apríla obrátilo na súd so žalobou voči cestovnej agentúre Invia.sk. Chce ňou zakázať vymáhanie doplatkov tzv. šikovnej zálohy. Invia hovorí o štandardnom produkte.

Šikovná záloha?

Spotrebiteľské Centrum uviedlo, že Invia poskytovala klientom možnosť zakúpenia zájazdu tak, že uhradia iba zanedbateľnú časť ceny zájazdu pri podpise zmluvy o zájazde, pričom túto službu nazýva agentúra „šikovná záloha“.

„Spotrebiteľ sa v zmysle zmluvných podmienok zaviaže v splátkach alebo jednorazovo doplatiť cenu zájazdu. Počas uzatvárania zmluvy o zájazde však cestujúci nie je žiadnou formou informovaný o skutočnosti, že uzatvorením zmluvy o zájazde s využitím služby ‚šikovná záloha‘ čerpá od Invie pôžičku,“ dodalo centrum.

Podľa Invie ide o štandardný produkt, keď je klientovi zo strany spoločnosti poskytnutá bezúročná peňažná pôžička k doplateniu požadovanej zálohy zo strany cestovnej kancelárie, s ktorou má klient uzatvorenú zmluvu o zájazde.

„Klient je s podmienkami tohto produktu vždy oboznámený pred podpisom zmluvy a i na samotných zmluvách sú uvedené základné podmienky tohto produktu. Nie je teda možné tvrdiť, že s nimi klient nebol oboznámený,“ priblížila pre TASR externá tlačová hovorkyňa Invie Helena Tomková.

Centrum poukázalo na to, že Invii v prípade omeškania s úhradou splátky ceny zájazdu vzniká nárok na uplatňovanie si „neprimeraného plnenia“ vo forme zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. O tejto skutočnosti podľa centra spotrebiteľ nie je vopred riadne informovaný.

Nejasné informácie

Cestovná kancelária alebo agentúra predávajúca zájazd je podľa Spotrebiteľského Centra v zmysle zákona o zájazdoch povinná poskytnúť cestujúcemu informácie o platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Odvolávaním sa na obchodné podmienky v zmluve o zájazde nie je podľa názoru Spotrebiteľského Centra splnená podmienka poskytnutia jasnej a jednoznačnej informácie cestujúcemu.

Podanou žalobou žiada Spotrebiteľské Centrum súd, aby cestovnej agentúre Invia.sk prikázal zdržať sa vymáhania peňažného plnenia, uplatňovania nárokov a používania zmluvnej podmienky týkajúcej sa zmluvnej pokuty voči spotrebiteľom, ktorí nemohli nastúpiť na zájazd z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou alebo odstúpili od zmluvy o zájazde z dôvodu opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.

„O podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súd doposiaľ nerozhodol,“ ozrejmilo centrum s tým, že na rozhodnutie má čas do konca mesiaca.

Tomková pre TASR poznamenala, že Invia vníma súčasnú situáciu v cestovnom ruchu. Odstúpenie klienta od zmluvy o zájazde ho však podľa nej nezbavuje povinností vyplývajúcich z titulu uzavretia zmluvy o pôžičke, keďže Invia tieto prostriedky doposiaľ v mene klienta uhradila danej cestovnej kancelárii. „Uplatnenie zmluvnej pokuty je potom aplikované na individuálnej báze a vzhľadom na súčasnú situáciu to nie je pravdepodobné,“ dodala Tomková.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie