Smer-SD predložil alternatívu k vládnej novele o prokuratúre

WEBNOVINY.SK

Webnoviny -

Predseda SMER-SD Robert FicoFoto: SITA/Ján Grajciarík BRATISLAVA 19. mája (WEBNOVINY) – Novelu zákona o prokuratúre, ktorú predložila na rokovanie národnej rady skupina poslancov za Smer-SD ako reakciu na návrh vládneho zákona o prokuratúre, predstavil v závere tretieho rokovacieho dňa 18. schôdze NR SR jeden z predkladateľov Róbert Madej. Kým vládny návrh slúži podľa neho na politické ovládnutie prokuratúry, ich návrh zachováva jej samostatné a nezávislé postavenie.

Cieľom poslaneckého návrhu, ktorý vypracovali v spolupráci s Generálnou prokuratúrou, je optimalizovať postavenie a organizáciu prokuratúry ako samostatnej hierarchicky usporiadanej sústavy. „Je akýmsi zrkadlom k vládnemu návrhu zákona,“ vyhlásil Madej. Základným a podstatným rozdielom je podľa neho to, že poslanecký návrh „plní na jednej strane spoločenskú objednávku optimalizovať činnosť prokuratúry, ale na druhej strane nezasahuje do činnosti a nezávislosti prokuratúry.“

Účelom navrhovanej právnej úpravy je podľa predkladateľov spresniť výkon kontrolných činností NR SR vo vzťahu k prokuratúre, rozšíriť úpravu súvisiacu s medzinárodnou spoluprácou prokuratúry či zmeniť spôsob vydávania záväzných stanovísk pre jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov všetkými prokurátormi. Skupina poslancov za Smer-SD navrhuje vydávať záväzné stanoviská generálnym prokurátorom aj na základe podnetu prezidenta SR, Národnej rady SR, vlády a ministerstiev a umožniť podriadeným prokurátorom podávať návrhy generálnemu prokurátorovi na vydanie príkazov, pokynov, služobných predpisov, právnych a organizačných aktov. Opoziční zákonodarcovia okrem iného ponechávajú v zákone inštitút právneho čakateľa prokuratúry. Výberové konanie by mala uskutočňovať päťčlenná komisia.

Zámerom novely je tiež zmeniť postavenie špeciálneho prokurátora, aby mal priamo zo zákona postavenie námestníka generálneho prokurátora SR. Návrhom by sa mali zrušiť vojenské prokuratúry tak, že budú zlúčené s nevojenskými v nadväznosti na zrušenie vojenských súdov a ich zlúčenie s nevojenskými súdmi. Ako predkladatelia zdôrazňujú, ambíciou normy je skvalitniť a stransparentniť rozhodovacie a personálne procesy v prokuratúre pri súčasnej eliminácii rizík politického zasahovania do činnosti prokuratúry.

Krátko po 19:00 predsedajúci schôdze Béla Bugár rokovanie prerušil. V piatok poslanci prerokujú podľa dohody 15 pevne stanovených bodov pre tento deň, hlasovanie ich nečaká. O dnes prerokovaných normách budú hlasovať v utorok dopoludnia.

Tento článok nie je možné komentovať.