Zo Slovenska

Štát chce rozšíriť rady policajtov, otvára nové nadstavbové štúdium

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) otvára dvojročné nadstavbové štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava.

Ilustračný obrázok k článku Štát chce rozšíriť rady policajtov, otvára nové nadstavbové štúdium
Zdroj: TASR

Určené je pre tých, ktorí sa chcú stať policajtmi. Cieľom tohto pilotného projektu je pripraviť najmä tých uchádzačov o prijatie do policajného zboru, ktorí spravidla nedovŕšili vek 21 rokov. TASR informovala Silvia Keratová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.

Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92 percent, pretože splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné. „Vzhľadom na charakter policajného povolania, nie je možné od našich požiadaviek upustiť,“ tvrdí Keratová.

Mladá generácia policajtov

Zvýšením vekovej hranice prijatia do služobného pomeru chcel rezort vnútra získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť aj často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov.

„Projektom nadstavbového štúdia chceme osloviť skupinu mladých ľudí s potenciálom, a to absolventov stredných škôl. Záujemcom plánujeme poskytnúť plnohodnotnú možnosť rozvíjať ich schopnosti, a tým ich pripraviť na službu v policajnom zbore,“ dopĺňa Keratová.

Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými MV SR preverí znalosť slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť.

Bezplatné vzdelanie

„Štúdium otvoríme od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície. Získajú základy trestného a priestupkového práva a správneho konania. Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik, ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava, ale aj odborné prípravy, ako sú taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia akcia, či topografia. Vo voľnom čase môžu poslucháči využívať posilňovňu, telocvične, strelecký trenažér či knižnično-mediálne centrum,“ dopĺňa Keratová.

Študenti nebudú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie, a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia tak majú nárok na prídavok na dieťa.

„Po skončení budú pripravení na úspešné zvládnutie prijímacieho konania do policajných radov a môžu byť ihneď zaradení do výkonu služby na základných policajných útvaroch,“ dodáva Keratová. Všetky informácie s prihláškou nájdu záujemcovia na stránkach policajných škôl v priebehu mesiaca máj.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie