Webnoviny - Svet

ŠÚ SR navýšil májový prebytok zahraničného obchodu

WEBNOVINY.SK

Foto: www.superdrive.sk BRATISLAVA 11. augusta (WEBNOVINY) – Zahraničný obchod vykázal v máji tohto roka podľa upravených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) prebytok 111,7 mil. eur. Štatistici tak prebytok zahraničného obchodu navýšili zo skôr publikovaných údajov, ktoré hovorili o aktívnom salde zahranično-obchodnej bilancie vo výške 83,4 mil. eur. Celkovo sa v máji podľa aktualizovaných údajov zvýšil vývoz tovaru zo Slovenska o 32,1 % na 3,982 mld. eur, pričom celkový dovoz vzrástol o 34,5 % na 3,871 mld. eur. Sumárne saldo zahraničného obchodu za január až máj bolo aktívne v objeme 630,1 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Francúzskom 743,4 mil. eur, Rakúskom 736 mil. eur a Českou republikou vo výške 720,2 mil. eur. Aktívne saldo s Nemeckom predstavovalo 713,5 mil. eur, s Poľskom 617,2 mil. eur, Talianskom 537 mil. eur, Maďarskom 426,2 mil. eur a Španielskom 360,9 mil. eur. Rovnako aktívne saldo vykázalo Slovensko aj s Holandskom, a to vo výške 351 mil. eur ako aj so Spojeným kráľovstvom v objeme 317,1 mil. eur. Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou 1,282 mld. eur, Ruskou federáciou 1,093 mld. eur, Čínou 544 mil. eur, Taiwanom 292,6 mil. eur a s Japonskom 237,6 mil. eur. Pasívne saldo s Malajziou predstavovalo 85 mil. eur a s Ukrajinou 57,8 mil. eur. Celkovo sa za päť mesiacov zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 18,473 mld. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 predstavuje nárast o 20,8 %.

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 767,6 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 231,7 mil. eur, častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania o 162 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 149 mil. eur. Vzrástol aj vývoz nových pneumatík z kaučuku o 119 mil. eur. Najviac pritom klesol vývoz televíznych prijímačov, monitorov a projektorov o 266 mil. eur, karosérií motorových vozidiel o 63 mil. eur, nenatieraného papiera a lepenky o 16,8 mil. eur a elektronických integrovaných obvodov a mikrozostáv o 15,3 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 14,4 %, Českej republiky o 30,5 %, Francúzska o 3,4 %, Poľska o 29,7 %, Rakúska o 38,2 %, Maďarska o 28,1 %, Talianska o 15,8 %, Ruskej federácie o 3,6 %, Španielska o 45,3 %, Holandska o 5,4 % a Číny o 195,3 %. Znížil sa vývoz do Spojeného kráľovstva o 5,2 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín Európskej únie o 18,8 %, pričom tvoril 84,4 % celkového vývozu a vývoz do krajín OECD vzrástol o 20,1 % a na celkovom vývoze Slovenska sa podieľal 86,3 %.

Celkovo sa za január až máj do Slovenskej republiky doviezol tovar v hodnote 17,843 mld. eur pri medziročnom raste o 18,3 %. Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 416,1 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 342,8 mil. eur, piestových vznetových motorov o 124,7 mil. eur, železných rúd a koncentrátov o 98,6 mil. eur a drôtov a káblov o 93,3 mil. eur. Najviac klesol dovoz častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania o 74,5 mil. eur, ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 64,6 mil. eur, čierneho uhlia o 22,4 mil. eur a liekov o 20,6 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 15 %, Českej republiky o 2,5 %, Ruskej federácie o 33,7 %, Kórejskej republiky o 26,4 %, Číny o 6,8 %, Poľska o 19,6 % a Rakúska o 4,3 %. Znížil sa dovoz z Maďarska o 6,3 %, Francúzska o 11,1 %, Talianska o 11 % a Spojeného kráľovstva o 15 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín únie o 17,3 %, pričom tvoril 66,7 % z celkového dovozu. Dovoz z krajín OECD vzrástol o 5 % a na celkovom dovoze sa podieľal 62,2 %.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM