Rastislav Búgel Rôzne

Deň detí oslavujeme už 69 rokov: Pozadie jeho vzniku mnohých prekvapí

Sviatok detí, známy pod oficiálnym názvom Medzinárodný deň detí (MDD), sa zvyčajne, ale nie všade, oslavuje 1. júna. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku sa tak deje od roku 1950.

Ilustračný obrázok k článku Deň detí oslavujeme už 69 rokov: Pozadie jeho vzniku mnohých prekvapí
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii A/RES/66/292 zo 17. septembra 2012 vyhlásilo 1. jún aj za Svetový deň rodičov s tým, aby sa zdôraznila ich úloha na celom svete.

Idea vzniku Medzinárodného dňa detí siaha do roku 1925, keď sa v Ženeve konala Svetová konferencia pre blaho detí. Delegáti z 54 štátov schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami.

Vlády vo viacerých krajinách na základe programu konferencie zaviedli deň detí, aby im urobili radosť a poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, prečo bol za sviatok detí zvolený 1. jún. Podľa jednej z verzií v roku 1925 čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco zhromaždil skupinu čínskych sirôt a pripravil im sviatok Festival člnov — drakov. Akcia sa konala práve 1. júna. V ten istý deň v Ženeve rokovali odborníci na Svetovej konferencii pre blaho detí. MDD patrí medzi obľúbené sviatky — v tento deň ho slávia vo vyše 20 štátoch.

MDD nebol iba „komunistickým nápadom“. Deň detí sa napríklad v USA prvýkrát oslavoval v San Francisku v roku 1925. V bývalom Sovietskom zväze sa školopovinným deťom 1. júna začínali letné prázdniny.

Rozhodnutie o jeho slávení MDD prijali delegátky Medzinárodnej demokratickej federácie žien na osobitnom zasadnutí v novembri 1949 v Moskve. O desať rokov neskôr OSN schválila Deklaráciu práv dieťaťa.

V iných štátoch sa sviatok detí spája s 20. novembrom a nazýva sa Svetový deň detí, ale aj Svetový deň práv dieťaťa. Termín odporučilo Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) uznesením 836 (IX) zo 14. decembra 1954. OSN 20. novembra 1959 schválila Deklaráciu práv dieťaťa, o 30 rokov neskôr (20. novembra 1989) VZ OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa.

Pri príležitosti MDD na Slovensku organizujú rôzne inštitúcie programy pre deti — napríklad deň otvorených dverí, zábavné, kultúrne a ďalšie podujatia spojené s hrami.

Foto: ilustračné

Rýchle správy

Najčítanejšie