Webnoviny - Svet

DOTYK: Na ceste k Majstrovstvám sveta v hokejbale 2011

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 17. júna (WBN/PR) – Spoluprácu so Slovenskou hokejbalovou úniou (SHbÚ) Súkromné školy a školské zariadenia DOTYK nadviazali už vo februári 2010.

Prvým spoločným dielom bola príprava a realizácia Majstrovstiev Slovenska v hokejbale žien 2010. Súkromné školy a školské zariadenia DOTYK v spolupráci s SHbÚ pod záštitou primátora mesta Ružomberok pripravili športový turnaj so sprievodnými športovými a kultúrnymi podujatiami Majstrovstiev Slovenska v hokejbale žien 1. – 2. 6. 2010 v priestoroch Zimného štadióna Stana Mikitu a blízkeho okolia.

Súčasťou príprav boli grafické návrhy výzdoby priestorov štadióna, diplomov a ocenení, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov turnaja a príprava sprievodných športových a kultúrnych aktivít.

Vyvrcholením Majstrovstiev Slovenska v hokejbale žien 2010 bol samotný šampionát, spojený s odovzdávaním ocenení a kultúrnym programom pre samotné účastníčky, ale aj pre občanov mesta ako súčasť Dní mesta Ružomberok. Išlo o tvorivé dielne, športové súťaže, ale aj o vystúpenia a koncerty.

Pre účastnícke tímy Súkromné školy a školské zariadenia DOTYK zabezpečili okrem prípravy a realizácie podujatia i umelecké darčekové predmety s motívom športu i umenia.

Výzdobu štadióna a následne umiestnenie v Sieni slávy Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) v Ružomberku tvorili výherné práce 1. ročníka výtvarnej súťaže Zlatý drak Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK s tematikou „Hokejbal – môj športový idol“. Zlatého draka ako motív spojenia tradičných rozprávok Pavla Dobšinského a slovenského výtvarníka Ľudovíta Fullu, ktorý ich ilustroval, vybrali samotní žiaci. Výber témy „Drak“ bol motivovaný jeho silou a schopnosťou ochraňovať poklady.

Ďalšou spoluprácou so SHbÚ bola príprava grafických návrhov propagačných materiálov a diplomov pre Eurocup – Majstrovstvá Európy klubov v hokejbale jún 2010 a taktiež sme prispeli prípravou kultúrneho programu v podobe folklórneho spevu a hry na fujaru, ale aj prezentáciou moderného streeartového tan­ca.

Prípravy na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2011 v Bratislave začali v Súkromných školských zariadeniach DOTYK spolu so začiatkom nového školského roka 2010/2011.

Pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK zahájili prípravy návrhov na výzdobu vchodov a priestorov Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Takisto prostredníctvom worshopov pripravili návrhy na darčekové reklamné predmety prezentujúce tradície Slovenska. S prípravami súvisí i 2. ročník výtvarnej súťaže Zlatý drak Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK s tematikou „Po stopách ľudových tradícií Slovenska“, kde žiaci vytvárajú práce, ktoré slúžia ako námety pre propagačné a umelecké prvky výzdoby, a darčekové predmety pre tímy Majstrovstiev sveta v hokejbale 2011 ako pamiatka na Slovensko.

Od februára 2011 začali intenzívne prípravy úvodného ceremoniálu Majstrovstiev sveta v hokejbale 2011 v Bratislave pod taktovkou Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK a spolupracujúcich inštitúcií. Príprava prebiehala formou víkendových sústredení. Hlavnou myšlienkou pripravovaného programu bolo „Nie sme zlí! – život jednej ulice“, na ktorom spolupracovali tanečníci folklóru a moderných tancov, najmä hip-hop. Spoločne prezentovali myšlienku prepojenia tradícií a moderného umenia, prvkov ľudovej hudby v remixe (premostením) s modernými prvkami hudby.

Vyvrcholením spolupráce so Slovenskou hokejbalovou úniou boli práve prípravy Majstrovstiev sveta v hokejbale 2011 v Bratislave, kde Súkromné školské zariadenia DOTYK prezentovali nielen Slovensko a šport, ale i umenie a tým povzbudili účastníkov k šíreniu informovanosti o kultúre a tradíciách Slovenska, ale i spôsoboch rôznorodého aktívneho trávenia voľného času detí, ktoré sú práve aj predmetom činnosti Súkromných školských zariadení DOTYK.

Pôvodná myšlienka prípravy Majstrovstiev sveta v hokejbale 2011 v Bratislave sa oproti pôvodným plánom z roku 2010 zmenila v dôsledku zmeny politickej scény na Slovensku a s tým spojenými financiami, grantmi a projektmi. Hoci došlo k minimalizácii prostriedkov, snaha neustala a prípravy naďalej prebiehali zo srdca s cieľom čo najlepšie prezentovať Slovensko ako hosťujúcu krajinu.

Dotyk

Dotyk je rodinou súkromných škôl a školských zariadení, občianskych združení, ktoré sa spoločne snažia o inovatívne a dostupné komplexné vzdelávanie a výchovu, s cieľom zmysluplne vyplniť voľný čas detí a mládeže.

Poslaním Súkromných škôl a školských zariadení Dotyk (SŠZ DOTYK) je vytvárať podmienky a priestor pre rozvoj regiónov, obcí, zabezpečovaním výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj záujmovej činnosti. Spoluprácou s miestnymi komunitami zo športových klubov, občianskych združení, kultúrnych a umeleckých inštitúcií, škôl a školských zariadení prinášajú SŠZ Dotyk do obcí tvorbu nových pracovných miest, zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a rast nových príležitostí a aktivít pre rodiny v týchto regiónoch.

Cez širokú ponuku aktivít, podujatí, worshopov, metodických stretnutí, súťaží Dotyk oslovuje široké potenciálne publikum. Takisto pokrytím regiónov Liptov, Turiec, Orava, Horehronie, Spiš, Gemer a Šariš sprostredkuje dostupné vzdelávanie takmer polovici územia Slovenska. Účasťou na medzinárodných súťažiach – Svetové bienále detských výtvarných prác Kawaga, Japonsko 2011, Nemecko Majstrovstvá sveta EU 2010 v modernom tanci a i., kde žiaci získali mnohé ocenenia, na projektoch a grantových výzvach sa snažia pedagógovia a študenti o napredovanie a inovácie vo vzdelávaní.

Aktivity SŠZ Dotyk realizujú jednotlivé inštitúcie, ktoré vzájomnou spoluprácou ponúkajú komplexné zabezpečenie služieb pre rodiny s deťmi:

Súkromná základná škola Ružomberok

Vďaka inovatívnym formám vzdelávania a dômyselnej aplikácie projektového a integrovaného tematického vyučovania v blokoch, učeniu sa v prirodzených súvislostiach, a najmä prostredníctvom informačno-komunikačných technológií zvyšujú pedagógovia motiváciu detí a ich učenie posúvajú do roviny efektívneho prijímania, objavovania poznatkov a následnej transformácie do vedomostí. Dominantnou vyučovacou metódou je didaktická hra vo všetkých jej podobách, dôraz pedagógovia kladú aj na komunikáciu v anglickom jazyku.

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok

Rozvíjanie talentu, kreatívneho myslenia a emočnej inteligencie a pestovanie zmyslu pre dobro a krásu sú hlavnými motívmi výučby pedagógov Súkromnej základnej umeleckej školy. Pedagógovia budujú v deťoch hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.

Súkromný školský klub detí

Pedagógovia a vychovávatelia sa snažia vytvoriť bezpečný priestor na sebarealizáciu, pomáhajú deťom zorganizovať ich čas po skončení školy tak, aby sa mohli pokojne pripraviť na ďalšie vyučovanie a taktiež zrelaxovať pri aktívnom oddychu.

Súkromné centrum voľného času a Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti

Činnosť týchto inštitúcií je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu a prázdninovú voľno-časovú aktivitu detí a mládeže v rámci záujmových útvarov, športových a kultúrno-spoločenských klubov a občianskych združení priamo v ich prostredí prostredníctvom alokovaných pracovísk. Oddychovou a rekreačnou činnosťou, zábavnou, spoločenskou a záujmovou činnosťou pedagógovia a vedúci útvarov vytvárajú vhodné podmienky na formovanie a rozvoj osobnosti (hlavne na rozvoj záujmov, schopností, tvorivosti, ďalších vlastností a individuálnych predpokladov detí). Formou príležitostných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí sa snažia SŠZ Dotyk prispôsobovať tradícii v regiónoch a vytvárať plnohodnotný program pre rodiny a komunity v obciach.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM