Zo Slovenska

Fajčiari, vstúpte si do svedomia! Váš zlozvyk ovplyvňuje CENU životného poistenia

Poisťovne sa pýtajú klientov na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, pričom táto skutočnosť môže navýšiť samotné poistné.

Ilustračný obrázok k článku Fajčiari, vstúpte si do svedomia! Váš zlozvyk ovplyvňuje CENU životného poistenia
Zdroj: pixabay.com

Fajčenie spôsobuje množstvo ochorení a skracuje život, tento faktor preto zohráva podstatnú úlohu aj v životnom poistení. Poisťovne pri jeho uzatváraní zohľadňujú to, či klient fajčí, pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení.

Fajčenie berú vážne

Poisťovňa Kooperativa aplikuje riziko fajčenia až v prípade, ak má klient už pridružené aj iné ochorenia. „V prípade, ak je klient silný fajčiar, môžeme v zmysle všeobecných poistných podmienok pristúpiť k prirážke na riziko smrti a v prípade vážnych chorôb, ak lekár jednoznačne potvrdí, že príčinou ochorenia je silný návyk nikotinizmu, ktorý mal klient už pri vstupe do poistenia,“ priblížila hovorkyňa Silvia Nosková Illášová.

Zlý životný štýl spojený s fajčením sa podľa poisťovne Generali vysokou mierou podieľa na vzniku rôznych závažných ochorení. V takýchto situáciách spoločnosť zhodnotí mieru rizika aj v súvislosti s ďalšími úzko súvisiacimi faktormi, ako je napr. index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení u klienta.

„Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko poisťovni kompenzuje,“ vysvetlila hovorkyňa Katarína Kukurová.

O problémoch, ktoré spôsobuje fajčenie:

Fajčiarske diagnózy

Poisťovňa Uniqua sa snaží zachytiť súvislosť aj v rodinnej anamnéze. Pýta sa na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby.

„Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí riaditeľka vývoja produktov poisťovne Helena Radovanská.

Fajčiarov ubúda

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne. Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie.

Fajčiarov na Slovensku dlhodobo ubúda. Podľa aktuálnych údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) klesol u nás za posledných desať rokov počet fajčiarov o viac ako polovicu. Kým pred desiatimi rokmi fajčilo na Slovensku okolo 40 % populácie, v roku 2019 to bolo 18,5 %. Pod klesajúci trend sa podpísalo zvýšené povedomie o negatívnych účinkoch fajčenia, ako aj zavedenie prísnejších vnútroštátnych predpisov o kontrole tabaku.

Ilustračné foto

Stalo sa na Slovensku:

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM