Monika Gécziová Regióny

Kandidáti na primátora Bardejova: Takto zhrnuli svoje predvolebné programy

Predvolebný boj sa blíži ku koncu a o pár dní sa dozvieme, kto bude najbližšie štyri roky sedieť na primátorskej stoličke v našom meste. My sme preto boli zvedaví, s akým program idú do volieb kandidáti...

Ilustračný obrázok k článku Kandidáti na primátora Bardejova: Takto zhrnuli svoje predvolebné programy
Zdroj: TASR

Do predvolebného boja sa v našom meste pôvodne pustilo osem kandidátov na primátora Bardejova. Doteraz sa svojej kandidatúry vzdali traja z nich. Oprávnení voliči v našom meste si tak v sobotu 10. novembra budú v komunálnych voľbách vyberať spomedzi piatich kandidátov.

My sme všetkých oslovili so žiadosťou o zaslanie stručného zhrnutia svojho predvolebného programu. Avšak, aj napriek opakovaným výzvam a zo strany kancelárie súčasného primátora i po prísľube zaslania odpovede, sme od dvoch kandidátov žiadne vyjadrenie k dnešnému dňu nedostali. V prípade, že Boris Hanuščák a Juraj Bochňa budú mať o vyjadrenie sa k svojmu programu záujem, ich odpovede radi doplníme.

Andrej Gmitter:

„Hlavným kapitálom nášho mesta a jeho hrdej budúcnosti sú mladé rodiny. Je nevyhnutné vytvárať vhodné podmienky pre výchovu ďalších generácií odhodlaných pracovať a zveľaďovať Bardejov. Dnešná doba je vo vysokej miere poznamenaná úpadkom rodinného zázemia, avšak práve dobre fungujúca domácnosť je odrazom spokojnosti obyvateľov. Vhodné prostredie pre výchovu detí prináša svoje ovocie vo forme úspešných mladých ľudí pripravených zaujať svoje miesto v spoločnosti a byť prínosom pre svojich blízkych a rovnako aj pre naše krásne mesto. Preto medzi moje hlavné priority v tejto oblasti patrí: vyššia ponuka pracovných pozícií s adekvátnou mzdou, dostupné bývanie pre mladých ľudí, kvalitná ponuka dostupného vzdelania pre deti a mládež, miesto v škôlke pre každé dieťa, víkendové podujatia zamerané na mladé rodiny, vytvorenie parku ako centra oddychu určeného pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie."

Stanislav Jurčišin:

„Do politiky sa hlásim preto, že ponúkam program, ktorý zabezpečí zastavenie bohatnutia úzkych skupín na celej spoločnosti, teda zabezpečí spravodlivosť a zastavenie negatívnych trendov spojených s dnešným otrokárskym systémom. Celé je to pripravené knižne, ako aj v podobe dokumentárneho filmu. Komunálna politika je pre mňa jedinou možnosťou, ako tento projekt posunúť do parlamentnej, kde sa bude dať aj mestu pomôcť s tými najzložitejšími problémami, ako je odchod do zahraničia, odlúčenie rodín, práca za adekvátnu mzdu a v adekvátnych podmienkach, či bývanie. Okrem iného poukazujem aj na to, že inej cesty na napredovanie prakticky niet a aj to je súčasť mojich spracovaných a pripravených dokumentov. Viem teda priniesť skutočné, a vyzerá to tak, že aj jediné možné riešenie momentálnych problémov aj tohto mesta. Bezpochyby už teraz preukázateľne viem priniesť obrovský prospech do politiky ako takej, teda konštruktívnu snahu o vyargumentované a vopred podrobne zdôvodnené riešenie problémov."

Milan Pilip:

„Program, s ktorým kandidujem na primátora, je programom celej občianskej platformy myBardejov, ktorá postavila aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Na tvorbe nášho programu sa podieľala široká verejnosť svojimi podnetmi a pripomienkami. Ide teda o program, ktorý vychádza priamo z potrieb obyvateľov nášho mesta. Rozdelený je do piatich hlavných okruhov: práca, bývanie, relax, doprava a samospráva. V rámci neho sa ponúkajú riešenia pre zlepšenie cestovného ruchu, priblíženie vzdelávania potrebám miestneho trhu práce, vytváranie pracovných miest nielen investormi, ale aj v réžii mesta, podpora podnikateľov, najmä začínajúcich, zameranie sa na mladú generáciu, koncepčné územné plánovanie, zefektívnenie odpadového hospodárstva, vrátane zavedenia motivačného poplatku za triedenie odpadov, rozširovanie zelených plôch v meste a ochrana mestských lesov, viac možností pre športové a kultúrne vyžitie, lepšia ochrana pred povodňami, než betónové múry, zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy, parkovacej politiky, rozvoj cyklodopravy, zlepšenie komunikácie mesta a občanov, obsadzovanie úradníckych miest výberovými konaniami, participatívny rozpočet, tj. aby ľudia sami rozhodovali, kam pôjdu financie, efektívne nakladanie s majetkom mesta a zastavenie jeho rozpredaja a mnohé ďalšie okruhy."

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM