Správy

Legálna výroba alkoholu: Zakúpenie domácej pálenice treba do 15 dní nahlásiť

Od januára 2019 môžu súkromné osoby vyrábať destilát aj súkromne. Nestačí si len kúpiť destilačné zariadenie. Súkromné osoby musia nadobudnutie domácej pálenice do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ilustračný obrázok k článku Legálna výroba alkoholu: Zakúpenie domácej pálenice treba do 15 dní nahlásiť
Zdroj: TASR

Navyše, pred samotnou výrobou sa musia zaevidovať a do troch dní od uvoľnenia uzáveru zariadenia zaplatiť spotrebnú daň, upozornila Finančná správa SR.

Ak tak nespravia, dopúšťajú sa priestupku alebo trestného činu,“ uviedla Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia Finančnej správy SR. Po informovaní colného úradu a ministerstva musia záujemcovia o domáce pálenie požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii. Výrobu destilátu môžu začať vykonávať až po zaevidovaní a vydaní potvrdenia colným úradom.

Povinnosti súkromných výrobcov pálenky sa však týmto nekončia.

Musia tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu, a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom.

Zároveň musia zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. Na toto množstvo destilátu sa uplatňuje znížená sadzba dane, 5,40 eura za liter 100 % destilátu.

„Podrobné informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri súkromnej výrobe destilátu sú zverejnené aj na portáli finančnej správy,“ dodala Adamčíková.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie