Ilustračný obrázok k článku Reforma súdnictva nadobudla účinnosť: PREHĽAD ústavných zmien
Zdroj: TASR/František Iván

Reforma súdnictva nadobudla účinnosť: PREHĽAD ústavných zmien

Reforma súdnictva a s ňou súvisiace zmeny ústavy nadobudli účinnosť. Čo všetko sa mení?

Správy
Správy

Reforma súdnictva nadobudla účinnosť: PREHĽAD ústavných zmien

Reforma súdnictva a s ňou súvisiace zmeny ústavy nadobudli účinnosť. Čo všetko sa mení?

Ilustračný obrázok k článku Reforma súdnictva nadobudla účinnosť: PREHĽAD ústavných zmien
Zdroj: TASR/František Iván

Právna úprava prináša reformu zloženia Ústavného súdu (ÚS) SR, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zmeny pri ÚS sa dotýkajú nielen spôsobu jeho rozhodovania, ale aj spôsobu voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu. Väčšiu právomoc bude mať prezidentka alebo prezident, ktorý by v prípade patovej situácie, keď parlament nepredloží kandidátov, vymenoval sudcov sám.

Zmeny vo voľbách sudcov

Na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu bude potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Ak by sa touto väčšinou nepodarilo kandidátov zvoliť ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe bude stačiť už len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ústavný súd už zároveň nebude rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou.

Nová legislatíva tiež rozširuje pôsobnosť Súdnej rady SR o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov. Umožňuje jej aktívny dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Okrem toho sa zruší rozhodovacia imunita sudcov všeobecných súdov. Za právny názor bude možné sudcov stíhať len v prípadoch, ak by bol spáchaný trestný čin. Sudcov a generálneho prokurátora na väzobné stíhanie už nemá vydávať ÚS.

Nový vekový cenzus

Ústavný zákon v oblasti justície ukotvuje aj vekový cenzus sudcov. Po novom budú z funkcie odchádzať sudcovia všeobecných súdov vo veku 67 rokov. V prípade sudcov Ústavného súdu SR to bude 72 rokov. Sudca sa bude môcť po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam. Parlament tiež zakotvil v ústave hlave štátu právomoc odvolávať vysokoškolských profesorov.

Najvyšší správny súd od 1. augusta

Vznikne aj Najvyšší správny súd SR, ktorý bude mať postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva a prejdú naň kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Najvyšší správny súd má sídliť v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021. Prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu bude môcť byť aj osoba, ktorá nie je sudcom. Uchádzač o tento post by však mal spĺňať rovnaké kritériá ako kandidát na ústavného sudcu.

Zákon taktiež nahrádza inštitút justičného čakateľa odbornou justičnou stážou. Stáž má umožniť absolvovanie odbornej prípravy na súde, ktorej cieľom je príprava na výberové konanie na voľné miesto sudcu. Stážista by mal byť v prípade úspechu vo výberovom konaní schopný vykonávať funkciu sudcu bez nutnosti adaptovať sa na nové pracovné podmienky a postupy.

Nová kompetencia súdnej rady

Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva sa bude môcť obrátiť na súdnu radu, aby posúdila, či sú splnené podmienky na trestné stíhanie sudcu. Ak s tým rada vysloví nesúhlas, v trestnom stíhaní sa nebude pokračovať. Týkať sa to bude len trestného činu ohýbania práva. Má ísť o poistku pred zneužitím tohto trestného činu zo strany štátnej moci. Tento mechanizmus má byť dočasný, trvať má tri roky.

Niektoré ďalšie ustanovenia súvisiace s reformou justície nadobudnú účinnosť 1. augusta 2021 a ďalšie 1. januára 2025.

Reforma súdnictva:

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín