Rôzne

Črtá sa veľká zmena? Padol návrh vybrať si meno zložené z priezvisk OBOCH snúbencov

Poslankyne z klubu opozičného PS navrhujú, aby si osoby, uzatvárajúce manželstvo.

Ilustračný obrázok k článku Črtá sa veľká zmena? Padol návrh vybrať si meno zložené z priezvisk OBOCH snúbencov
Zdroj: www.pixabay.com

Poslankyne z klubu opozičného PS navrhujú, aby si osoby, uzatvárajúce manželstvo, mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov.

Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania bez ohľadu na ich národnosť a potrebu jej deklarácie.

Vyplýva to z predloženej novely zákona o mene a priezvisku, ktorou sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony. Obsahuje i ďalšie zmeny.

Ako by sa volali

„Navrhovaná zmena zákona o mene a priezvisku a ďalších súvisiacich predpisov sa zameriava na odstraňovanie problémov a znevýhodnení, vyplývajúcich z praxe,“ deklarovali predkladateľky.

Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať napríklad Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská.

„Podľa súčasnej právnej úpravy snúbenci môžu vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ponechá svoje doterajšie priezvisko,“ pripomenuli.

Určiť dieťaťu priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov chcú poslankyne umožniť aj v prípade nezosobášených rodičov. V súčasnosti môže mať dieťa priezvisko len po jednom z rodičov.

„Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia rodičom, ktorí nie sú zosobášení, súčasná právna úprava nereflektuje potreby, vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal,“ skonštatovali.

Návrh od septembra

Osobám, ktoré uzatvorili manželstvo alebo iný riadne osvedčený vzťah, napríklad registrované partnerstvo, v súlade s právnym poriadkom iného štátu, navrhujú umožniť zosúladiť si prijaté priezvisko s priezviskom evidovaným matrikou na Slovensku.

„Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, kedy slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia) majú dve odlišné identity s dvomi odlišnými priezviskami v rôznych krajinách. Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli (priezvisko prijaté pri jeho uzatvorení) a druhú na Slovensku (pôvodné priezvisko),“ zdôvodnili.

Nemožnosť zosúladiť si priezviská označili predkladateľky za zásah do práva na súkromie, ktorý nemá legitímne odôvodnenie. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra 2024.

ilustračné foto

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM