Ona

Plánujete pôrod v zahraničí? Váš nárok na dávku materské to neovplyvní

Ak sa matke, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni (SP), to znamená podľa právnych predpisov platných na Slovensku, narodilo dieťa v zahraničí, pri splnení ostatných podmienok sa na jej nároku na dávku materské nič nemení.

Ilustračný obrázok k článku Plánujete pôrod v zahraničí? Váš nárok na dávku materské to neovplyvní
Zdroj: Pixabay.com

Musí sa však obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, pričom postup – predovšetkým potrebné dokumenty, sa líši podľa toho, akú dohodu má Slovenská republika so štátom, v ktorom sa dieťa narodilo.

„V prípade, že pôrod nastal v niektorom z členských štátov EÚ, pobočke Sociálnej poisťovne treba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára z danej krajiny (stačí predložiť originál, netreba preklad od slovenčiny). Ak poistenka porodila na území štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú aj nemocenské dávky, Sociálna poisťovňa akceptuje potvrdenia a tlačivá vystavené v tomto zmluvnom štáte,“ informoval hovorca SP Peter Višváder.

Ak pôrod nastal na území štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené tzv. apostilou – osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Ak ide o štát, ktorý nepristúpil k spomínanému dohovoru, osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny sa vyžaduje u rôznych orgánov.

Spolu s uvedeným tlačivom je pobočke SP potrebné zaslať neformálnu žiadosť, ktorá by mala obsahovať meno a priezvisko poistenky, identifikačné číslo jej sociálneho zabezpečenia v SR (t. j. rodné číslo), adresu trvalého/prechod­ného pobytu v SR, poistný vzťah (napr. zamestnanec), z ktorého si uplatňuje nárok na materské, dátum, od ktorého si uplatňuje nárok na materské a jeho výplatu (spravidla deň pripadajúci na začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu), spôsob výplaty materského (spravidla číslo účtu) a dátum a podpis.

Takúto neformálnu žiadosť môže poistenkyňa priložiť aj k žiadosti o materské vystavenej v rámci EÚ, ak vnútroštátne tlačivo danej krajiny tieto údaje neobsahuje.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Najčítanejšie