O svoje miesta prídu desiatky ľudí: Košická firma sa rozhodla v tomto roku prepúšťať!

Veľká košická firma bude v tomto roku prepúšťať v nemalom rozsahu. O svoje miesta tak príde množstvo ľudí.

Ilustračný obrázok k článku O svoje miesta prídu desiatky ľudí: Košická firma sa rozhodla v tomto roku prepúšťať!
Zdroj: TASR

Tepláreň Košice (TEKO), a. s., má v pláne postupne znížiť počet zamestnancov o približne 80 osôb. Vedenie spoločnosti tento zámer prerokovalo s odborovou organizáciou aj zamestnancami. Opatrenia sú vraj nevyhnutné za účelom zaistenia konkurencieschop­nosti a prevádzkyschopnosti v priebehu nasledujúcich ro­kov.

„Manažment spoločnosti pristúpil k nevyhnutným racionalizačným opatreniam s cieľom udržania jednej z najnižších cien tepla na Slovensku. Rovnako si uvedomuje svoj záväzok vo vzťahu k vyše 78 000 košických domácností a ďalším odberateľom tepla v meste Košice,“ konštatoval výrobca a distributér tepla.

Firma realizovala od roku 2006 rozsiahlu modernizáciu a ekologizáciu svojich výrobných zariadení s celkovou výškou investícií 147 miliónov eur. Ekologizácia bola ukončená dvomi investíciami do odsírenia a denitrifikácie kotlov v decembri 2015. Investície boli nevyhnutné pre dosiahnutie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia zo strany Európskej únie a umožnenie prevádzkovania teplárne aj po 1. januári 2016.

„Významným faktorom ovplyvňujúcim ekonomiku spoločnosti bolo v posledných rokoch počasie, nakoľko posledné štyri roky boli z hľadiska priemernej teploty najteplejšie v histórii meteorologických meraní. To malo zásadný negatívny vplyv na výrobu a predaj tepla,“ priznala spoločnosť.

Môže vás zaujímať:

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame