Práca

Živnostníci, pozor! SZČO nemajú nárok na úrazové dávky

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie je platením povinných odvodov poistená pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Zákon o sociálnom poistení jej totiž úrazové poistenie neumožňuje.

Ilustračný obrázok k článku Živnostníci, pozor! SZČO nemajú nárok na úrazové dávky
Zdroj: FNsP Žilina

„Ak SZČO utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne jej nikdy vzniknúť nemôže. Úrazovo môže byť SZČO poistená len v komerčnej poisťovni a akékoľvek nároky si môže uplatňovať len z tohto poistenia,“ vysvetľuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak SZČO vznikne povinnosť platiť príspevky na sociálne poistenie, poistné platí povinne na nemocenské a dôchodkové poistenie. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok má takáto SZČO nárok na nemocenské dávky, čiže nemocenské, materské a ošetrovné. Nárok má taktiež na dôchodkové dávky, to znamená starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný a vdovský alebo vdovecký dôchodok.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie