RADÍME: Práca v zahraničí a dôchodok. Ktorý štát je povinný vám peniaze vyplatiť?

Pracovali ste počas života v zahraničí? Informujte sa, podľa akých pravidiel a podmienok vám bude vyplatený dôchodok.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Práca v zahraničí a dôchodok. Ktorý štát je povinný vám peniaze vyplatiť?
Zdroj: TASR

Ak občan-poistenec pracoval a bol dôchodkovo poistený aj v inom štáte ako na Slovensku, posudzovanie jeho nároku na dôchodok bude závisieť od toho, či bol dôchodkovo poistený v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov SR, ale získal dobu poistenia aj v inom členskom-zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu. Čiže práca v zahraničí sa mu pri odchode do dôchodku zhodnotí.

Nárok na dôchodok

„Ak po započítaní dôb poistenia získaných v druhom členskom-zmluvnom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát mu potom bude vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov. Sociálna poisťovňa dôchodok teda prizná a bude ho vyplácať v sume zodpovedajúcej len obdobiu dôchodkového poistenia a zárobkom získaným na Slovensku. Ak však poistenec v niektorom členskom-zmluvnom štáte získal dobu poistenia kratšiu ako jeden rok, príslušný štát dôchodok v zásade neprizná. V takomto prípade dobu poistenia-bydliska kratšiu ako jeden rok započíta štát, ktorý priznáva dôchodok, čiže mu ho zhodnotí Sociálna poisťovňa,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Princíp teritoriality

Odlišný právny režim sa uplatňuje pri medzinárodných zmluvách o sociálnom zabezpečení založených na princípe teritoriality, čo znamená, že dôchodok prizná a vypláca zmluvný štát, na území ktorého má poistenec trvalý pobyt. Zoznam štátov, ktoré aplikujú koordinačné nariadenia EÚ a zoznam zmluvných štátov poistenci nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak poistenec pracoval v iných štátoch, ako sú uvedené, teda v tzv. nezmluvných štátoch, obdobie poistenia mu Sociálna poisťovňa nezhodnotí.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR